آینده روشن ایران و بازیابی نقش تاریخی‌اش در خاورمیانه

آینده روشن ایران و بازیابی نقش تاریخی‌اش در خاورمیانه

اسلام شیعی، از سر تا انتهایش ملی‌گرایی ایرانی است؛ ایدئولوژی هژمونیكِ سنت امپراطوری ایران...

عملیات فدایی زن انقلابی کورد روحیه رژیم ترکیه را درهم‌شکست

عملیات فدایی زن انقلابی کورد روحیه رژیم ترکیه را درهم‌شکست

...دشمن درصدد سوء قصد به رهبر ما بود و این عملیات پاسخی روشن برای آنهاست.

درگیری فرهنگ آریایی ـ سمیتیک

درگیری فرهنگ آریایی ـ سمیتیک

...واقعیت دو فرهنگ قدیمی متعلق به آنها، همانند واقعیت جامعه‌ی تاریخی‌شان، انگار یک تقدیر بوده و...

اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انساینت است!

اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انساینت است!

  مفهوم حقیقت نیروی اساسی آزادی‌مان است که به صورت مجازی درآوردن آن غیرممکن است. انسان به میزان...

فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت

فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت

سیستم حصر درهم خواهد شکست و توطئه‌ی ١۵ فوریه و سیستم شکنجه‌ی امرالی به زباله‌دان تاریخ خواهد...

 • آینده روشن ایران و بازیابی نقش تاریخی‌اش در خاورمیانه

  آینده روشن ایران و بازیابی نقش تاریخی‌اش در خاورمیانه

 • عملیات فدایی زن انقلابی کورد روحیه رژیم ترکیه را درهم‌شکست

  عملیات فدایی زن انقلابی کورد روحیه رژیم ترکیه را درهم‌شکست

 • درگیری فرهنگ آریایی ـ سمیتیک

  درگیری فرهنگ آریایی ـ سمیتیک

 • اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انساینت است!

  اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انساینت است!

 • فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت

  فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت

بیانیه

اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انساینت است! اصرار بر سوسیالیسم، اصرار بر انساینت است!
  مفهوم حقیقت نیروی اساسی آزادی‌مان است که به صورت مجازی درآوردن آن غیرممکن است. انسان به میزان درک...
فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت...
سیستم حصر درهم خواهد شکست و توطئه‌ی ١۵ فوریه و سیستم شکنجه‌ی امرالی به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست.....
واقعیت ملت دموکراتیک با کارزار 15 آگوست آفریده شد واقعیت ملت دموکراتیک با کارزار 15 آگوست آفریده...
در جواب به حملات اخیر اعلام می‌داریم که در هر جایی مقاومت و مبارزه صورت گیرد ...
بیانیه‌ی ریاست مشترک شورای اجرایی ك.ج.ك(کنفدرالیسم جوامع کردستان) بیانیه‌ی ریاست مشترک شورای اجرایی ك.ج.ك(کنفدرالیسم جوامع کردستان)...
انقلاب روژئاوا در خاورمیانه ناقوس آغاز عصر انقلاب‌های دموكراتیک و آزادی‌خواهی زنان را به صدا درآورد....
KCK بیانیه‌ی کنفدرالیسم جوامع کردستان KCK بیانیه‌ی کنفدرالیسم جوامع کردستان
فهم و درک توطئه‌ی بین‌المللی به معنای درک و شناخت پلیدی‌هایی است که درصددند بر سر زنان، ستمدیدگان و....

شهدا

آنان طلسم شوم هزاران ساله را شکستند آنان طلسم شوم هزاران ساله را شکستند
در سالروز اعدام فرزاد کمانگر, فرهاد وکیلی, شیرین علم هولی و علی حیدریان
یكم می، سمبل مبارزات ایدئولوژیك یكم می، سمبل مبارزات ایدئولوژیك
شیوه‌ی مبارزاتی PJAK ایران را مجبور به درپیش‌گرفتن راهکارهای بسیار جداگانه‌تری کرد و حمله‌ی یکم می ن...
پیروزی با ایدئولوژی ممکن می‌گردد پیروزی با ایدئولوژی ممکن می‌گردد
؟ ایدئولوژی، نیروی باوری انسان‌هاست در این نکته باید به صراحت و شفافیت دست یابیم، که هر چند هم دارای...
هیچ کس را یارای آن نیست تا خورشید ما را به ظلمت بکشاند هیچ کس را یارای آن نیست تا خورشید...
دیگر کسی نخواهد توانست ما را از این راه و مبارزه پشیمان کرده و اراده‌یمان را از ما سلب نماید...
کاپیتالیسم جامعه‌ی طبیعی را وحشی می‌خواند کاپیتالیسم جامعه‌ی طبیعی را وحشی می‌خواند
 امروزه امپریالیسم با هدف اینکه به‌ راحتی بتواند فکر خود را گسترش و جایگزین کند، درپی محروم نمودنِ خ...

کتاب

بحران تمدن در خارومیانه و رهیافت تمدن دموکراتیک بحران تمدن در خارومیانه و رهیافت تمدن دموکراتیک...
بحران تمدن در خارومیانه و رهیافت تمدن دموکراتیک
آزمونی در باب سوسیولوژی آزادی آزمونی در باب سوسیولوژی آزادی
مانیفست تمدن دموکراتیک- برگ چهارم- آزمونی در باب سوسیولوژی آزادی
چگونه باید زیست چگونه باید زیست
از تحلیلات رهبر آپو در باب چگونه باید زیست
مانیفست تمدن دموکراتیک- برگ پنجم مانیفست تمدن دموکراتیک- برگ پنجم
دفاع از کردها؛ خلقی در چنگال نسل کشی فرهنگی
رهبریت و خلق رهبریت و خلق
به این مورد اعتقاد دارم که انسانیت می‌تواند بار دیگر بر اساس چندین مبنای واقعی، خویش را بسازد...
رهبریت و سیاست آپوئیستی رهبریت و سیاست آپوئیستی
انقلاب یک راه‌حل است، برای خلق ما نیز همه چیز است. ما این را نشان می‌دهیم....

تاریخ پ.ک.ک

شرایط ظهور (2) PKK شرایط ظهور (2) PKK
كسی كه خواهان PKK ای شدن است، باید بداند كه هر چیزی به رنج و تلاش وابسته است و بداند كه PKK ارزش‌‌ها...
شرایط ظهور (1) PKK شرایط ظهور (1) PKK
 مساله کرد, نظام جهان را درهم می‌ریزد و موازنات قدرت را تغییر می‌دهد بدین سبب نباید مطرح گردد...

گالری

رهبر آپو
View Image Download
Aso Aso
View Image Download
منطقه‌ی بوتان
View Image Download
رهبر آپو
View Image Download
گریلا
View Image Download
Fedakar Cezmi
View Image Download
منطقه‌ی بوتان
View Image Download
رهبر آپو
View Image Download
گریلا
View Image Download
Felat Behcet
View Image Download
منطقه‌ی بوتان
View Image Download
رهبر آپو
View Image Download
گریلا
View Image Download
Fırat Abdulbas
View Image Download
منطقه‌ی بوتان
View Image Download