اعتصاب غذا تا امضای تفاهم‌نامه‌ی رسمی با نظارت سازمان‌های بین‌المللی ادامه دارد

25 بهمن 1397
253 times

 

خوزات: تا زمانی‌ که با رهبر آپو درباره‌ی رفع حصر و حقوق قانونی وی به شیوه‌ای رسمی، مکتوب و مطمئن، با نظارت سازمان‌های بین‌المللی تفاهم‌نامه‌ای منعقد نگشته و افکار عمومی از آن مطلع نگردد، این مقاومت ادامه دارد...

 

 بسه خوزات: اعتصاب غذا تا امضای تفاهم‌نامه‌ی رسمی با نظارت سازمان‌های بین‌المللی ادامه دارد

بسه خوزات ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک به مناسبت بیستمن سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی ١۵ فوریه، حصر و انزوای رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان و مقاومت اعتصاب غذای سیاستمداران، زندانیان و فعالیان سیاسی با خبرگزاری فرات به گفت‌وگو پرداخت.

خوزات در ابتدا نیروهای توطئه‌گر را با شدت محکوم کرده و با پاسداشت شهدای مقاومتِ « نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید»، یاد و خاطره‌ی تمامی شهدای آزادی کردستان را گرامی داشت. خوزات همچنین به خلق کردستان که مدت بیست سال است مبارزه و مقاومت مقدس کردستان را بر دوش دارند درود فرستاد. خوزات با اشاره به مقاومت خلق کرد که با شعار « نمی‌توانید روز ما را تاریک کنید» آغاز شده است، گفت این مقاومت اکنون با مقاومت لیلا گوون و همراهی صدها رفیق دیگر وارد مقاومت بزرگ خلق شده است و به شیوه‌ای ویژه تداوم خواهد یافت. خوزات در ادامه افزود که نیروهای توطئه‌گر بین‌المللی خواستند تا اراده‌ی آزادیخواهانه‌ی کرد را با هدف قرار دادن رهبر خلق کرد نابود کنند، اما با مقاومت بیست ساله‌، بسیاری از این طرح‌ها و سیاست‌های پلید از میان رفتند.

 

تلاش کردند پ.ک.ک. و خلقی را بدون اوجالان بگذارند

 

خوزات اظهار داشت: اما نیروهای توطئه‌گر هنوز تلاشند تا مقاومت کردها را در هم شکسته و تلاش می‌کنند آن‌ها را تسلیم کنند. از همین‌رو رهبر آپو را به امرالی در انزوایی مطلق قرار داده و تلاش کردند تا تاثیر وی را بر جنبش آزادیخواهی و خلق کرد از میان بردارند. تلاش کردند تا حزب کارگران کردستان و خلق کرد را بدون اوجالان بگذارند. هدف آنان مبتنی بر این امر بود که با بدون تاثیر کردن رهبر آپو کردها را تحت کنترل گرفته و ارزشهایی را که با مبارزه‌ی آزادیخواهی تحقق یافته‌اند را بر مبنای منافع خود مورد استفاده قرار دهند. اما موفق نشدند. رهبری بیست سال است که در حصر قرار گرفته و مدت بیست سال است که علیه حصر و انزوای تحمیلی مبارزه‌ی خود را تداوم می‌بخشد.

 

خوزات در ادامه افزود که یکی از اهداف اصلی توطئه‌ی نابودی،  مبارزه‌ی آزادیخواهانه‌ی زنان بوده ست. رهبر آپو با پیش بینی و حس آفرینشگرانه‌ی خود، با موضع ایستادگی، با پروژه‌ی راه‌حل ملی دمکراتیک و اراده‌ی معطوف به راه‌حل بازی‌های پلید نیروهای توطئه‌گر را از میان برداشت. رهبر آپو با اندیشه و اراده‌ی خود مانع از درافتادن جنبش آزادیخواهی به موضعی منفعل گشت، از سوی دیگر جنبش آزادیخواهی را وارد مرحله‌ی جدیدی از مبارزه‌ی کرده و جامعه را بسیار قدرتمندتر به مبارزه واداشت.

 

حصر تداوم توطئه است

 

بسه خوزات ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک با اشاره به حصر و انزوای سنگین رهبر خلق کرد گفت: حصر شکل دیگر توطئه‌ی بین‌المللی است، ادامه‌ی توطئه است.  مبارزه علیه حصر، مبارزه علیه توطئه‌ی بین‌المللی است. حصر تجسم فاشیسم است، تجسم جنگ مبتنی بر کشتار و قتل‌عام است. مبارزه علیه حصر، مبارزه علیخ فاشیسم و قتل‌عام است. زمانی‌که حصر رفع گردد و شرایط سلامتی و امنیت رهبر آپو فراهم گردد، آن‌زمان فاشیسم از میان رفته و خلق به آزادی دست می‌یابد. لییلا گوون و رفقای وی این واقعیت را به خوبی درک کرده‌اند.

 

 

مبارزه علیه انزوا و حصر، مبارزه علیه فاشیسم و قتل‌عام است

 

خوزات در ادامه گفت: لازم است درک شود که مبارزه علیه حصر، نبرد علیه فاشیسم و کشتار است، با چنین درکی بای مبارزه علیه حصر انجام شود. باید مقاومت در همه جا بسط وگسترش یابد. خلق ما در شمال کردستان و ترکیه، جامعه‌ی دمکراتیک ترکیه و نیروهای دمکراسی، لازم است با قدرت به حمایت از لیلا گوون و دیگر کسانی بپردازند که در اعتصاب غذای نامحدود به سر می‌برند. در این مبارزه‌ی پیروز به اتحاد دست یافته و به بخشی از این اتحاد تبدیل شوند. زیرا حصر رهبر آپو، حصر و انزوای خلق کرد است. رهبر آپو گفته است نه فقط من، بلکه شما نیز در حصر به سر می‌برید. وی اینگونه نسبت به تداوم مبارزه فراخوان داده است.

 

خوزات یادآوری نمود که خلق جنوب کردستان با پیشاهنگی ناصر یاغز و فاضله توک به مقاومت دست زده‌اند. با روح ایستادگی و مقاومتِ خلق ما در شیلادزه باید این مقاومت مرحله به مرحله قدرتمندتر گشته و تقویت شود. لازم است مقاومت خلق ما در سرتاسر کردستان بسط و گسترش یافته و از این طریق پاسخ درخوری به فاشیسم و اشغالگری دولت ترک که دشمن کردها به شمار می‌رود داده شود؛ لازم است موضع ارزشمند خلق ما در شیلادزه به موضع تمامی خلق ما در جنوب کردستان تبدیل شود.

 

خوزات در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اعتصاب غذای کردستانیان ساکن در اروپا گفت: خلق ما در اروپا و دستان ما با پیشاهنگی مقاومان گرانقدری که دست به اعتصاب غذا زده‌اند، به مقاومتی قدرتمند و بزرگ دست زده‌اند. لازم است این مقاومت در نزد افکار عمومی دمکراتیک اروپا بیش از پیش مطرح گشته و با هدف دست یابی به پیروزی تداوم یابد. من به اراده‌ی این مقاومان درود می‌فرستم. خلق ما در اروپا در ارتباط با موضوع رهبری همواره حساسیت نشان داده‌اند. امروز نیز همان حساسیت را در سطحی عالی از خود بروز می‌دهند.

 

این مقاومت نتایج بسیار بزرگی را به دنبال خواهد داشت

 

بسه خوزات در ادامه با اشاره به اهمیت تاریخی این مقاومت که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شده است اظهار داشت: بدون شک این مقاومت نایج بسیار بزرگی را به دنبال خواهد داشت.  با هدف قرار دادن رهبر آپو، جنگ مهیبی را علیه خلق کرد، خلق ترکیه و دیگر خلق‌های منطقه براه انداخته‌اند. درصدد هستند تا موجودیت خلق کرد را با تمام مقدسات ارزش‌های فرهنگی، دمکرایتک و آزادیخواهی به تمامی از میان برداشته، اتحاد خلق‌ها و ارزش‌های دمکراتیک را نابود کنند. دیکتاتوری فاشیستی اینگونه تلاش دارد تا رژیم فاشیستی خود را به هزینه‌ی نابودی کردها و از میان برداشتن ارزش‌های دمکراتیک تداوم بخشد. این مقاومت که با پیشاهنگی لیلا گون آغاز و صدها انقلابی و میهن دوست به آن پیوسته‌اند، نشان‌دهنده‌ی مقاومتی تاریخی علیه کشتار و قتل‌عام خلق کرد است. این مقاومت فراخوان مبارزه و ایستادگی‌ خلق کرد و دیگر خلق‌های منطقه است.

 

خوزات اعلام نمود که مبارزه‌ی رهبر آپو نه فقط برای خلق کرد، بلکه برای ارزش‌های بشری و خلق‌های دیگر منطقه نیز می‌باشد. تجسم اراده‌ی آزادی خلق‌ها است. راه‌حل مبتنی بر کنفدرالیسم دمکراتیک و ملت دمکراتیکی که رهبر آپو تدوین کرده است، آلترناتیو حیات آزاد و دمکراتیک همزیستی خلق‌ها می‌باشد. اما حصر رهبر آپو، انزوای خلق کرد، خلق‌های ترکیه و منطقه به شمار می‌رود. این مقاومت تاریخی که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز شده است، علیه انزوا و جنگ نابودی نهایی خلق کرد، خلق‌های ترکیه و منطقه، نشانه‌ای از یک موضع شکوهمند مقاومت می‌باشد. حمایت و پشتیبانی از این مقاومت، حمایت از موجودیت خود و حیات آزاد و دمکراتیک است.

 

خوزات در ادامه افزود: اکنون در خاورمیانه جنگ جهانی سوم در جریان است، در این جنگ معادله‌ی سیاسی جدید خاورمیانه دوباره برقرار می‌شود. از همین رو سالهای آتی، تقدیر قرن آینده را رقم خواهند زد. مبارزه‌ای که بر مبنای خط مشی رهبر آپو و در چارچوب شرایط جنگ جهانی سوم انجام می‌شود، به تمامی خلق‌ها و نیروهای سیاسی دمکراتیک ارتباط می‌یابد. از میان برداشتن حصر و فاشیسم، همزمان مبارزه‌ برای حیات دمکراتیک و آزاد خلق کرد و خلق‌های خاورمیانه را قدرت می‌بخشد. فاشیسم حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، کانون ارتجاع در خاورمیانه قلمداد می‌شود، با از میان برداشتن این کانون، راه برای رسیدن به حیات آزاد و دمکراتیک خلق‌های خاورمیانه هموار میگردد. مبارزه علیه حصر تا بدین حد اهمیت دارد. از همین‌رو لازم است خلق کرد، جامعه‌ی ترکیه و خلق‌های منطقه با قدرت از این مقاومت پشتیبانی به عمل آورند.

 

تا زمانی‌که تفاهمنامه‌ای منعقد نشود مقاومت ادامه خواهد یافت

 

بسه خوزات ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان ساخت: فعالانی که دست به اعتصاب غذا زده‌اند اظهار داشته‌اند تا زمانی که مطالبات آنان پاسخ داده نشود، دست از این اعتصاب نخواهند کشید.

 

خوزات گفت که چنین واکنشی واجد اهمیت فراوانی است. آنچه که از اعلام نظر این اعتصاب‌کنندگان درک می‌شود اینست که تا زمانیکه دولت ترک تفاهمنامه‌ای رسمی، مکتوب و مطمئن را  با نظارت سازمان‌های بین المللی به منظور بر رفع حصر و تامین حقوق قانونی رهبر آپو منعقد ننموده و ان را در معرض افکار عمومی قرار ندهد، این مقاومت ادامه خواهد یافت. تا زمانی‌که راه برای ملاقات‌های منظم هفتگی با وکلا، وصی و خانواده‌ی وی ممکن نشود، تا زمانی‌که حقوق مکاتبه، اخبار و ارتباط با خارج به شیوه‌ای آشکارا و رسمی تامین نگردد، این مقاومت ادامه خواهد یافت. این حقوق در قوانین ملی و بین‌المللی مندرج و جزو حقوق ابتدایی و طبیعی و مشروع رهبر آپو به شمار می‌روند.

 

رهبر یک خلق را به مدت بیست سال است که در درون سیستم مبتنی بر شکنجه‌ی امرالی ایزوله کرده‌اند. این امر جنایتی بشری است. رهبر آپو یک فرد عادی نیست، رهبر خلقی است که اراده‌ی میلیون‌ها انسان را نمایندگی می‌کند. این خلق بیش از این ظلم را تحمل نخواهد کرده و تا زمانی‌که توطئه‌ی بین‌المللی را به تمامی از میان نبرد، با اراده‌ای مصمم و عزمی نستوه مبارزه‌ی خود را تا پیروزی ادامه خواهد داد.

برگزفته از خبرگزاری فرات- ANF

Last modified on جمعه, 26 بهمن 1397 22:30
Rate this item
(0 votes)