جمیل باییک ریاست مشترک ک.ج.ک: در جنگ علیه تبهکاران داعش کردها سنگین‌ترین بار را بر دوش کشیدند، از همین رو تصمیم خروج نیروهای آمریکایی کمک به کشتار کردها از سوی ترکیه قلمداد می‌شود...