Duran Kalkan

Duran Kalkan

Di vê mijarê de behsa gelek senaryo û bernameyên curbicur jî tê kirin. Bi taybet...

berxwedanê serketin pêk tê û got, "Ev yek rewşeke erênî ye. Eşkere bû ku divê mirov li ser berxwedan...