ROJHILATA NAVÎN

Ez di vî beşê parêznameya xwe de çanda Rojhilata Navîn hûrdikolim. Eger mirov vê çandê fêm neke ku di dîroka mirovatiyê ya gerdûnî de timî bi rola çavkaniyê rabûye, xwenaskirin û binavkirina...

 

ARI Docs Viewer: 'http://pkk-online.com/ku/images/PDF/ROJHILATA NAVÎN.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.