SOSYOLOJIYA AZADIYÊ

Şîroveya Zerdeşt hê bi tesîrtir bû. Rîwayet tê kirin ku Zerdeşt wexta li çiyayê Zagrosan e ku gelekî  aşiqê wan e, dema roj hiltê û bi tevahî rohniya xwe dide dinyayê dengekî dibihîse. Ew welê bi ser wî dengî de diqîre: “Bêje, tu kî yî?”...

 

 

ARI Docs Viewer: 'http://pkk-online.com/ku/images/PDF/SOSYOLOJIYA AZADIYÊ.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.