ŞARISTANIYA KAPÎTALÎST Serdema Qralên Tazî û Xwedayên Bêmaske- berga dûyem

Ez wexta hewl didim xwe li dijî sîstema kapîtalîzmê biparêzim yek ji karên pêşî divê ez bikim ew e ku divê ez xwe ji format û qalibên wê yên zêhnî rizgar bikim. Çawa ku di Îslamiyetê de mirov dest bi her karekî dike ‘Bismillah’ dibêje, kapîtalîzm bi xwe jî muqedesatên wê yên bi heman rengî hene...

 

 

ARI Docs Viewer: 'http://pkk-online.com/ku/images/PDF/ŞARISTANIYA KAPÎTALÎST.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.