DEMOKRATİK ULUS

Evrende kendini her an yaratan varoluş-lar kadar, insanın kendi kendisini özgür bilinçle her an yaratan bir varlık olması gibi, demokratik ulus inşacılığı da kendini her
an yeniden yaratma özgürlüğüne sahiptir...

 

 

ARI Docs Viewer: 'http://pkk-online.com/tr/images/PDF/DEMOKRATİK ULUS.pdf' file doesn't exist. Check that the correct path to the file is specified. The path is a case sensitive.