فراخوان حزب کارگران کردستان برای مرحله‌ی جدید مقاومت

سیستم حصر درهم خواهد شکست و توطئه‌ی ١۵ فوریه و سیستم شکنجه‌ی امرالی به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست...

کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان از تمامی ضد فاشیستها و دمکراتها خواست که در مقابل سیستم انزوا و شکنجه‌ی امرالی بپاخیزند و به فعالیت دست بزنند، زیرا صلح و دمکراسی از این طریق مهیا می‌گردد.

 

کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان اعلام نمود که خلق کرد در بیستمن سالروز توطئه‌ی بین‌المللی ١۵ فوریه، سیستم حصر و شکنجه‌ی امرالی را نپذیرفته و با برقراری و تداوم این سیستم شکنجه زندگی نمی‌کند. خواهان رفع حصر، درهم شکستن فاشیسم، و آزادی کردستان و زندگی آزادانه‌ی رهبر آپو می‌باشد. کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان به مناسبت بیستمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی به انتشار بیانه‌ی مکتوب پرداخت. در این بیانیه آمده است که این توطئه با هدف قرار دادن اوجالان، توطئه‌ای علیه خلق کرد و خلق‌های خاورمیانه بوده است. بیانیه‌ی حزب کارگران کردستان بدینقرار است:

 

مقاومت بی نظیر

 

توطئه‌ی بین‌المللی ١۵ فوریه و مقاومت آزادی علیه این توطئه وارد بیست و یکمین سالگرد خود می‌شود. رهبر عبدالله اوجالان علیه سیستم شکنجه و حصر امرالی به مقاومتی عظیم دست زده است. قبل از هر چیز ما به مقاومت آزادی مقدس و معمار آن، رهبر عبدالله اوجالان درود می‌فرستیم.  ما مقاومت قهرمانانه‌ی خلق خود را علیه این توطئه تبریک گفته و با بزرگداشت یاد و خاطره‌ی خالد اورال و آینور آرتان، یاد دیگر شهدای قهرمان مقاومت فدایی «نمی‌توانید خورشید ما را تاریک کنید» را گرامی داشته و بار دیگر با اهداف و آرمان‌های شهدا تجدید پیمان می‌کنیم.

 

با مرحله‌ی مقاومت  به استقبال سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی می‌رویم

 

جنبش آزادیخواهی کردستان و خلق ما  از بیست و یکمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی ١۵ فوریه که با مرحله‌ی مقاومت "درهم شکستن حصر، از میان برداشتن فاشیسم و آزادی کردستان" آغاز شده ست استقبال می‌نماید. با پیشاهنگی ریاست مشترک ک.ج.د و نماینده‌ی جولمرگ از حزب دمکراتیک خلق‌ها، لیلا گوون، مرحله‌ی آزادی تاریخی آغاز شده است و این مرحله در تمامی کردستان، خاورمیانه و جهان گسترش یافته است. فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ تا کنون نیز این نکته را درک نکرده است. خواهیم دید که این مرحله‌ی مقاومت از چنان غنایی برخوردار خواهد شد که سیستم شکنجه‌ و انزوای امرالی را در هم شکسته و توطئه‌ی بین‌المللی ١۵ فوریه را در بیست و یکمین سالگرد خود را به زباله‌دان خواهد انداخت. درودهای خود را  به تمامی اعتصاب کنندگان  و لیلا گوون و ناصر یاغز می‌فرستیم و باور راسخمان را به پیروزی‌های بزرگ و آزادیخواهی تاریخی طی هفته‌ها و ماه‌های آینده اعلام می‌داریم.

 

فراخوان برای پاک کردن لکه سیاه

 

همانگونه که می‌دانیم توطئه‌ی بین‌المللی با آماج قرار دادن رهبر خلق کرد، عبدالله اوجالان درصدد نابودی موجودیت و آزادی کردها برآمده بود، از سوی رهبری وقت آمریکا، در ٩ اکتبر سال ١٩٩٨ با خروج رهبر آپو از سوریه شروع و با دستگیری وی در ١۵ فوریه ١٩٩٩ در کنیا وارد مرحله‌ی جدیدی شد. در ارتباط با اجرای توطئه‌ی ١۵ فوریه رهبری وقت اسرائیل، انگلستان، روسیه، فرانسه، آلمان، مصر و یونان به همکاری با رهبری وقت آمریکا پرداختند. بر این مبنا رهبر آزادی عصر، دستگیر شده است، رهبری که مبارزه‌ی وی برای خلق کرد، تمثیلی از مبارزه‌ برای تمامی خلق‌ها و بشریت است. این مبارزه علیه خلق کرد، در درجه‌ی نخست برای تمامی خلق‌ها و زنان به حقیقتی بزرگ تبدیل شده است. ما از تمامی این نیروها می‌خواهیم که سیستم شکنجه و انزوای امرالی را خاتمه داده و این  لکه سیاه و حقارت را از میان بردارند.

 

همه‌ی نگاه‌ها به امرالی دوخته است

 

ما امروزه بهتر در یافته‌ایم که این توطئه به منظور خاتمه دادن به مساله‌‌ی صدها ساله‌ی کرد روی داده است و همانند سیستم شکنجه و حصر امرالی بروز یافته است. به خوبی دریافته‌ایم که مساله‌ی کرد بر مبنای به رسمیت نشناختن موجودیت کرد و نگرش سیاسی کشتار بنا شده است. فاشیسم نیز، جنگ ویژه نیز، طرح‌ حملات نابود کننده، قتل‌عام و دستگیری‌ها، حملات سبعانه در عفرین تا برادوست بر همین مبنا اتفاق افتاده‌اند. تمامی این موارد با پیگیری شکنجه و حصر امرالی، امروزه به رهبری دیکتاتوری فاشیستی بدل شده است. به همین دلیل نیز نگاه‌ها به سیستم شکنجه و حصر امرالی دوخته شده است.

 

درخواست از نیروهای ضد فاشیست

 

از همین‌رو مخالفت با سیستم شکنجه‌ و حصر امرالی به معنای ضدیت با کشتار کردها نیز می‌باشد. ضدیت با توطئه‌ی ١۵ فوریه به معنای ضدیت با دیکتاتوری فاشیستی است. از همین رو کسانی که مدعی ضدیت با فاشیسم بوده و خود را دمکرات می‌خوانند باید در مقابل سیستم شکنجه و انزوای امرالی بپاخاسته و برای آزادی رهبر آپو مبارزه نمایند. در کردستان، ترکیه و خاورمیانه مسیر درست دمکراسی از این طریق می‌گذرد. از همین‌رو از تمامی نیروهای ضد فاشیست و دمکراتیک خاورمیانه و جهان می‌خواهیم به این مرحله‌ از مقاومت که با عنوان « از میان برداشتن حصر، درهم شکستن فاشیسم» آغاز شده است، بپیوندند.

 

در ترکیه چیزی تحت عنوان دمکراسی وجود ندارد

 

بسیار نیک بر این نکته واقف هستیم که توطئه‌ی بین‌المللی ١۵ فوریه همان اندازه که درصدد از میان برداشتن موجودیت و آزادی کردها برآمده است، به همان اندازه نیز دمکراسی در ترکیه را هدف خود قرار داده است. آنچه که مبرهن است، در ترکیه حتی ذره‌ای از دمکراسی نیز بر جای نمانده است. توطئه‌ی ١۵ فوریه و سیستم شکنجه‌ و انزوای امرالی در ترکیه به معنای فشارهای فاشیستی، ترور، استعمارگری، گرسنگی و فقر است. از همین رو لازم است بیش از همه، جوانان، خلق و زنان ترکیه در مقابل حصر و انزوا بپاخیزند. از همین رو جنبش متحد انقلابی خلق‌ها پیشاپیش از تمامی نیروهای دمکرات، زنان و جوانان ترکیه می‌خواهیم که به این مرحله‌ از مقاومت، تحت عنوان « از میان برداشتن حصر، درهم شکستن فاشیسم» پیوسته و در مبارزه‌ برای ترکیه‌ای دمکراتیک مشارکت نمایند.

 

زندگی در چنین سیستمی امکان‌پذیر نیست

 

خلق ما بیست سال است که از پذیرش ١۵ فوریه به عنوان روز سیاه سر باز میزند و هر روز نیز با کنش‌گری خود علیه این توطئه بپا می‌خیزد. رهبر آپو نیز این روز را تحت عنوان روز قتل‌عام کردها معرفی و خواستار مبارزه‌ برای آزادی و دمکراسی شده است. بر این مبنا ما می‌بینیم که ١۵ فوریه را به روز کنشگری و مقاومت و آزادیخواهی و دمکراسی بدل می‌کند. دوباره ما به عنوان جنبش و خلق، در هر جایی با اعتصاب‌های غذا، راهپیمایی، میتینگ، اعتراض و اقدامات گریلایی از این مرحله‌ی مقاومت استقبال می‌کنیم. خلق کرد توطئه‌ی ١۵ فوریه و سیستم شکنجه و انزوای امرالی را نخواهد پذیرفت. خلق کرد می‌خواهد انزوا و حصر را رفع، فاشیسم را در هم شکسته و کردستان را آزاد و رهبر آپو در آزادی زندگی نماید.

 

خلق کرد از اراده‌ای مصمم برخوردار است

 

باید همه براین نکته واقف باشند که تصمیم و اراده‌ی کردها و دوستان خلق کرد در این‌باره آشکار است. تصمیم زنان و جوانان کرد، حزب و گریلاها کاملا آشکار است. هیچ کسی نمی‌تواند دیگر کردها را متوقف نماید.  این نیروها، فداییان آزادی بوده و تا زمانی‌که رهبر آپو در شرایط آزادانه‌ای زندگی نکند، این مرحله‌ی آزادی ادامه خواهد یافت. باید کردها تمامی جاهای را که در آن قرار دارند، به میدان مقاومت بدل کنند. بر این اساس، در مقابل فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ و در مقابل سستم انزوا و حصر امرالی، حول رهبر آپو موضعی فدایی، زندگی‌ای فداکاارنه و کردستانی جدید ایجاد خواهد شد.

 

فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ در هم خواهد شکست

 

خلق و دوستان ما مقاومت کنید، سیستم شکنجه و انزوای امرالی را در هم شکسته و فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ را در هم شکنید. سیستم حصر درهم خواهد شکست و توطئه‌ی ١۵ فوریه و سیستم شکنجه‌ی امرالی به زباله‌دان تاریخ خواهد پیوست. سال بیست و یکم به سالی بدل خواهد شد که حصر و انزوا در هم شکسته است، فاشیسم نابود و مقاومت ما به پیروزی رسیده است.

 

از تمامی رفقای حزبی‌مان، نیروهای گریلا، خلق و دوستانمان، زنان و جوانان ‌میخواهیم که در بیست و یکمین سالگرد توطئه، در مقابل این توطئه و سیسم حصر و انزوای امرالی مقاومت خود را بیش از پیش شعله‌ور ساخته و امسال را به سالی بدل نمایند که رهبر آپو آزاد شده باشد.