KCK بیانیه‌ی کنفدرالیسم جوامع کردستان

فهم و درک توطئه‌ی بین‌المللی به معنای درک و شناخت پلیدی‌هایی است که درصددند بر سر زنان، ستمدیدگان و...

در آستانه‌ی پانزدهمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی 15 فوریه [و آغاز شانزدهمین سال اسارت رهبر آپو] قرار داریم که طی آن نیروهای سرمایه‌ی بین‌المللی با هدف گرفتن رهبر آپو، علیه جنبش آزادی‌خواهی توطئه را صورت دادند. بار دیگر با احساس نفرت‌ نیروهایی که روند توطئه را که طی آن حیله‌ها ـ‌که نمونه‌ی آن در تاریخ نادر است‌ـ، دسیسه‌ها، سیاه‌نمایی و محاسبات منفعت‌طلبانه را مختلطاً و توأماً به‌کار بسته و عملی ساختند، و همچنین افرادی که در آن نقش و همکاری داشته‌اند و تمامی اَشکالِ واپس‌گرایی که زمینه‌ساز این توطئه بوده‌اند را رسوا می‌کنیم. یاد تمام شهدایی که با شعار "نمیتوانید خورشید ما را تاریک کنید"، با به آتش کشیدن بدن‌های‌شان در اطراف رهبر آپو و جنبش آزادی‌خواهی خلق کردستان دیواری از آتش برافروختند؛ و بر آشکار ساختن واقعیت توطئه‌ی بین‌المللی اهتمام ورزیدند؛ را بار دیگر گرامی داشته و به عنوان ضرورت پایبندی به یاد و خاطره‌شان جهت تداومِ مبارزه‌ی آزادی‌خواهی تا وصول به پیروزی، مجدداً سوگند یاد می‌کنیم.

در سال 1999 طی این توطئه‌ی عصر که راساً بر بنیان اتفاقِ آمریکا و مزدورانش و واپس‌گراهای منطقه محقق گردید، خاموش کردن [فریاد] رهبر خلق کُرد که تمام ارزش‌های انسانیت را بر زبان می‌راند، هدف گرفته شده بود ... پارادایم مدرنیته‌ی دموکراتیک پاسخی است که به این توطئه‌ی تاریخی داده شد و به‌سان خورشیدی است که طلوع آن چشم‌ها را خیره کرده است. نیروهایی که توطئه‌ی بین‌المللی را ترتیب داده بودند خصمانه به [امحا و نابودی] جغرافیای کردستان به عنوان مکانی که این پارادایم در آن به نظام‌مندی دست یافته، ادامه می‌دهند. خلق‌مان ضمن برخورداری از اهتمام در جهت خنثی‌سازی توطئه، در هر جایی با مشارکت در راستای برساختن حیات آزاد و گام به سوی رهایی دموکراتیک، مشخصاً در روژئاوای کردستان و همچنین در تمامی کردستان؛ پایبندی شدیدشان به رهبر آپو را در عیان نموده‌اند.

در تاریخ خلق کُرد آن‌چنان که در تاریخ سایر خلق‌ها نیز مشهود است، روزهایی وجود دارند که مثبت و یا منفی(ناخوشایند) یادآوری و ارزیابی می‌شوند. 15 فوریه سال 1999 سیاه‌ترین روز تاریخ خلق کُرد می‌باشد. روز 15 فوریه در تاریخ کردستان روز اقدام به نابودی و اِعمالِ سیاست نسل‌کشی فرهنگی و فیزیکی در برابر خلق کرُد است که با [اقدام علیه] شیخ سعید و ...‌ شروع شده است. هر چند اهداف توطئه در نتیجه‌ی مقاومتِ بی‌همپای رهبر آپو  ناکام ماند، اما درکِ این روز سیاه و تحلیل علل وقوع آن، جهت درک و عدم فراموشی تاثیراتی که نخست برای خلق کُرد و هم برای تمامی خلق‌های منطقه دربر داشته است؛ الزامی می‌باشد. نباید فراموش کرد که جنگ جهانی سومی که به خاورمیانه تحمیل می‌شود با این توطئه آغاز شده است. اگر توطئه‌ی بین‌المللی که در راستای برپا ساختن جنگ میان خلق‌های کُرد و ترک به مدت یک قرن هدفمند در جریان بوده است، به نتیجه‌اش دست می‌یافت؛ منطق بمیر و بکش حاکم می‌گشت تاکه نتیجه‌‌ و پایان را رقم زده و معلوم نماید. توطئه‌گران در راستای اساسی‌ترین هدف خود خواستند که، پ.ک.ک ـ‌که مجموع ارزش‌های خلق کُرد را تحت عنوان حیات آزاد و با ‌حیثیت به دست آورده‌ـ را با اسارت رهبر آپو تجزیه نمایند؛ اگر امکان یابند آن را پاکسازی کرده و اگر نتوانند با تصاحبِ پ.ک.ک، آن را تحت حاکمیت خود بگیرند. نباید فراموش کرد شهدایمان که هر یک از ایشان جهت پاسخگویی و مقابله با توطئه‌ی بین‌المللی تحت لوای شعار "خورشید ما را نمی‌توانید تاریک کنید"، بدن خویش را به گلوله‌ای از آتش مبدل ساختند و همچنین تمامی شهدای مبارز که حفاظت، سلامت و آزادی رهبر آپو را هدف خویش ساخته بودند؛ با درکِ این توطئه، ادامه‌دهندگان خط‌مشی قهرمانی زیلان‌ها، کمال‌ها و مظلوم‌ها گشته‌اند. شهدای ما، با طی طریق در خط مشی قهرمانی، در حفاظت و ارتقایِ ارزش‌های آزادی که رهبری ایجاد نموده، موفق گشته‌اند.

مادران ستمدیده‌ی کُرد و همچنین خلق ما در خنثی‌سازی و نقش‌‌برآب نمودن توطئه‌ی بین‌المللی با پایبندی به رهبر آپو، با عزم و خروشی که هر روز افزون می‌گردد، و با مبارزه‌نقش خود را با موفقیت ایفا نموده‌اند. خلق ما با بدیل‌هایی که اعطا کرده ... با برساخت حیات آزاد در مام‌میهن خویش در شانزدهمین سال توطئه، اسارت امرالی را به پایان خواهد رساند. در شانزدهمین سال توطئه شاهد آن می‌گردیم که خلق کُرد موجودیت‌اش را در شرایطی برابر و آزاد با دیگر خلق‌های منطقه تداوم می‌بخشد...

مقاومتی که رهبر آپو در شرایط بسیار دشوار امرالی از خویش نشان دادند، فعالیت و تلاش‌های سازمان‌یافته‌ی خلق‌مان و راهپیمایی گریلا، در سطح قابل توجهی توطئه‌ی بین‌المللی را با شکست روبرو ساخته است. اما نباید شک نمود که نیروهای توطئه‌گر در صورت دست‌یابی به هر فرصتی، درپی ضربه‌زدن به انقلاب آزادی خواهند بود. حملاتی که علیه روند شروع شده توسط رهبر آپو و همچنین علیه انقلاب روژئاوا در جریان هستند؛ آشکارا نشان می‌دهد که نیروهای توطئه‌گر در صدد روزآمد کردن توطئه هستند. بنابراین می‌بایست امسال در برابر توطئه‌ی بین‌المللی، مبارزه‌ی خویش را در راستای تعمق در درک و فهم آزادی و پیش‌بردِ آن در فعالیت‌های برساخت جامعه به‌کار بست.

این روز سیاه در وجدان انسانیت و خلق‌مان جراحات عمیقی ایجاد کرده است. فهم و درک توطئه‌ی بین‌المللی به معنای درک و شناخت پلیدی‌هایی است که درصددند بر سر زنان، ستمدیدگان و خلق‌ها فرود آورند. این توطئه‌ی غیر انسانی، ارزش‌هایی که با همه نوع فداکاری در مبارزه‌ی آزادی‌خواهی و دموکراسی پدید آمده‌اند را، به مزدوران و استثمارگران تقدیم می‌دارد... با دسیسه‌هایی که در شانزدهمین سال توطئه دوباره به صحنه خواهند آورد، سعی بر سیاه‌نمایی، وارونه جلوه دادنِ پیشرفت‌هایی که رهبر آپو پدید آورده و تشویش افکار عمومی دارند. با حملاتی که در برابر پوستر و عکس‌های رهبری صورت دادند، سعی در تحقیر نمودن خلق کُرد دارند. حال دیگر تمامی این اشخاص در سرتاسر کردستان شناخته شده هستند. به اندازه‌ی افراد مزدور و خائن، دشمنان سوگند خورده‌ی خلق کُرد نیز شناخته‌شده هستند. دست‌درازی و زبان‌درازی به ارزش‌ها، سنت‌ها و مقدسات‌مان، سزاوار مجازات است. این نیروها و اشخاص نیز تا زمانی که طلب آمرزش نکرده و عذرخواهی نکنند، هرگز از مجازات رهایی نخواهند یافت. پیشاپیش زنان و جوانان کُرد و همچنین تمامی خلق‌مان با باوری و آگاهی بر این که رهبر آپو نقطه‌ی راس تمام ارزش‌های‌مان است، پاسخ لازم را به آن افراد خواهند داد.

توطئه‌ی بین‌المللی که در 15 فوریه سال 1999 علیه رهبری حزب‌‌مان پ.ک.ک انجام دادند را باری دیگر با نفرت رسوا کرده و بی‌تحملی‌مان نسبت به هر روزی که از اسارت رهبر آپو می‌گذرد را ابراز می‌داریم. اگر آزادی وجود داشته و زیسته شود همراه با رهبر آپو زیسته خواهد شد.

بار دیگر با یاد رفقایمان "یکتا، روتیندا، شهرستان، فلات، روژبین، به‌روار، تایهان و خالد اورال" که عظمت خویش را با مبدل ساختن خود به گلوله‌ی آتش برای آزادی رهبر آپو نشان دادند، پایبندی‌مان را به تمام شهیدان‌مان که خط مشی فدائی‌بودن را پیش‌برد داد‌ه‌اند، بیان می‌داریم. با فروپاشاندن نظامی که رهبر آپو را به اسارت گرفته، بر تاسیس سیستم دموکراتیک و آزاد اصرار می‌ورزیم. حزب‌مان بر هدف آزادی رهبر آپو کلید کرده است. تمام کادر و سمپاتیزان‌های‌مان را در سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی به تلاش و عمل بر مبنای گذارِ رادیکال از نواقص و معایبی که هنوز هم مسبب تداوم توطئه هستند، فرا می‌خوانیم.

زنده باد رهبر آپو!

نفرین بر توطئهی 15 فوریه و نیروهای توطئهگر!