واقعیت ملت دموکراتیک با کارزار 15 آگوست آفریده شد

در جواب به حملات اخیر اعلام می‌داریم که در هر جایی مقاومت و مبارزه صورت گیرد ...

عید دوباره‌زیستن بر تمامی خلق کورد مبارک باد. در شخص معصوم کورکماز (رفیق عگید) فرمانده‌ی پیشاهنگ 15 آگوست, یاد تمامی شهدای جان‌باخته‌ی مبارزه‌ی راه آزادی خلق کورد را گرامی می‌داریم.

شهدای قهرمان ماه آگوست؛ اردال, ساری ابراهیم, روژهات بلوزری, ژیندا, نوجان, دلیلا, رُزا, شهدای "کله مَمه" و تمامی شهدای شجاع ما که با مبارزه و زندگی خویش, خط مشی 15 آگوست و شخصیت معصوم کورکماز را تحقق بخشیده, تاریخی ساخته, با آینده وصال داده و خط مشی پیروزی مبارزه‌ی ما را روشن ساختند, با رنج, جسارت و فداکاری فوق‌العاده‌ی خویش, آن را به امروز رسانده و بدین ترتیب, در تاریخ خلق و انسانیت جایگاه ارزشمندی را یافته و جاویدان گشتند.

در واقع, 15 آگوست فقط یک عملیات نیست, بلکه انقلاب ذهنیت, عملیات حزب‌شدن, ارتش‌شدن, خلق‌شدن, جنگیدن و بر این اساس, بازآفرینی خود و جامعه‌ی آزاد است. با گام 15 آگوست, واقعیت بسیاری مبارز در کردستان آشکار گشت.

خلق کوردستان در 15 آگوست 1984 به‌بعد, به‌رغم تمامی ظلم‌ها, شکنجه‌ها و قتل‌عام‌ها نیز با مقاومت و مبارزه‌یی ارزشمند و بی‌همتا, امروز به روی پاکیزه‌ی انسانیت و سرچشمه‌ی الهام مبارزه‌ی همه‌ی زیردستان تبدیل شده است. رسانیدن خود به واقعیت بسیاری مقاوم و مبارز که در راه زندگی آزاد با جان خود ایستادگی کردند, بزرگ‌ترین دستاورد و پیروزی 15 آگوست می‌باشد. با این کارزار, یک‌بار دیگر خلق کوردستان خود را به خاستگاه تاریخی ـ اجتماعی‌اش رسانده و بدین ترتیب, از راه مقاومت, خویش را از نیست‌شدن بازآفرید. خلق کوردستان با روح و فهم 15 آگوست احیا گشته, بر علیه استعمارگری ترک فاشیست و نظام کاپیتالیست و تمامی واپس‌گرایی‌های نیروهای منطقه, با مقاومتی بی‌نمونه و بی‌وقفه‌ی 30 ساله, خویش را بر مبنای ملت دموکراتیک برساخته و به جایگاه ارزشمند خود در میان انسانیت دست یافت. چرا که واقعیت ملت دموکراتیک با کارزار 15 آگوست آفریده شد و خویش را در انقلاب غرب کوردستان که در عین حال انقلاب زنان است, بازتاب داده است. انقلاب کوردستان, دیگر انقلابی منطقه‌یی بوده و انقلاب اجتماعی و دموکراتیک خاورمیانه است. خلق کوردستان با کارزار 15 آگوست برساخت ملت دموکراتیک را همراه با کنفدراسیون دموکراتیک خاورمیانه با هم پیشبرد داده و با خلق عرب, ترک, فارس, ارمنی و تمامی خلق‌های زیردست, جبهه‌ی مبارزه‌ی مشترک را گسترش می‌دهد.

حزب ما PKK همچنان‌که با مبارزه‌ی 40 ساله‌ی خود به اثبات رساند, از این به‌بعد نیز جهت مسوولیت تاریخی خویش گام برداشته, وظایف اصیل تاریخ انسانیت را به‌جای خواهد آورد و بر این مبنا, با هرگونه فداکاری, خط مشی انقلاب را به موفقیت خواهد رساند. بر این اساس, عید 15 آگوست را بر خلق شنگال, غرب کردستان, مخمور و تمامی خلق خود در هر چهار بخش کوردستان و در خارج از میهن تبریک گفته و در جواب به حملات اخیر اعلام می‌داریم که در هر جایی مقاومت و مبارزه صورت گیرد. بر علیه قتل‌عام و حملات ناجوانمردانه‌یی که خلق‌مان در غرب کوردستان, مخمور و شنگال صورت می‌گیرد, جوانان و زنان کورد و تمامی خلق خود را فرا می‌خوانیم که با روح کارزار 15 آگوست در هر جایی و در هر عرصه‌یی, مبارزه و مقاومت را بزرگ‌تر و نیرومندتر کنند. هیچ کسی با گمان و تردید برخورد نکند و بدانند که با پیشاهنگی PKK, خلق کوردستان, جواب لازمه را به آن حملات که علیه آزادی, میهن و ارزش‌های خلق ما صورت گرفت, خواهد داد. همچنین آزادی خلق کوردستان با جان و دل حفظ شده و انقلاب کوردستان به‌صورت انقلاب خاورمیانه درخواهد آمد. با رهبریت رهبر آپو, با فرماندهی معنوی شهید قهرمان و با روح 15 آگوست, با پیشاهنگی PKK, واقعیت بسیاری مبارز بر اساس پایبند به آزادی و ارزش‌ها آفریده شده است. خلق کوردستان با مقاومت و مبارزه‌ی خویش و در این وضعیت تاریخی خلق‌های زیردست, جوامع, فرهنگ‌ها و نیروهای دموکراتیک منطقه, در راستای پیروزی هر کاری را انجام خواهد داد. بر علیه حملاتی که این اواخر انجام گرفتند, هر کسی را برای ارتقا و گسترش مبارزه فرا می‌خوانیم.

کوردیناسیون PKK

15/8/2014