بیانیه‌ی ریاست مشترک شورای اجرایی ك.ج.ك(کنفدرالیسم جوامع کردستان)

انقلاب روژئاوا در خاورمیانه ناقوس آغاز عصر انقلاب‌های دموكراتیک و آزادی‌خواهی زنان را به صدا درآورد. و همچنین...

اعلان خودمختاری دموکراتیک کانتون عفرین در روژئاوای(غرب) كردستان را سلام کرده و تبریک می‌گوییم.این رویداد، اصرار بر زندگی آزاد و دموکراتیك خلق کُرد در روژئاوا را به جهانیان اعلان نموده است. کانتون خودمختار دموکراتیك عفرین را می‌بایست به عنوان اصرار بر زندگی آزاد و دموکراتیک برای خلق‌مان در تمام بخش‌های کردستان نیز ارزیابی نمود.

اگر چه مردم عفرین مدام تحت حملات و محاصره‌ی شدید قرار گرفتند، اما یکی از جدی‌ترین مقاومت‌های تاریخ مبارزه‌ی آزادی‌خواهی را از خود نشان دادند. با وجود اینکه شمار نفوس ساکنین عفرین با کوچ‌های اجباری از شهر حلب و نقاط دیگر به دو برابر افزایش یافته نیز، اما آنان با همبستگی‌ای عظیم مقاومت کرده و تمام حملاتِ دشمنان را بی‌نتیجه گذارده‌اند. هزاران انسان کُرد به جای ترکِ میهن خویش به اتفاق دیگر خلق‌های ساکن عفرین، در راه حفظ موجودیت و آزادی خود مفاومت را در پیش گرفتند. پاداش این مقاومت نیز اعلانِ خود مختاری دموکراتیک بود.

 در سوریه؛ عفرین یکی از اساسی‌ترین منطقه‌هایی است که رژیم بعث سیاست‌های نسل‌کشی و تعریب را در برابر کُردها به اجرا گذارده است. همزمان با رفتن رهبر "آپو" به عرصه‌ی خاورمیانه (لبنان)، خلق عفرین با صیانتِ از رهبر آپو به شکلی گسترده در مبارزه آزادی‌خواهی جای گرفته‌اند. هزاران تن از آنان با پیوستن به صفوف گریلا، در مبارزه آزادی‌خواهی بخش‌های دیگر کردستان نیز مشاركت گسترده‌ای داشته‌اند.

در تحول و تبدیل انقلاب روژئاوا به انقلاب زنان، تلاش و زحمات بی‌دریغ زنان عفرینی نقش به سزایی داشته است. اکنون عفرین با تعمقِ روح آزادی و مقاومت بر پایه خط مشی آزادی زن که معمار آن رهبر "آپو" می‌باشد، چگونگی مقاومت در برابر هر گونه حملات را بروز داده است، با ‌چنین شیفتگیِ به آزادی، خودمختاری دمکراتیک را به شكلی بسیار توانمند سازماندهی كرده و با بنیادین ساختن آن، به یکی از اساسی‌ترین نیروهای انقلاب دمکراتیک سوریه مبدل خواهند شد.

با اعلانِ خودمختاری دموکراتیک در چارچوب سه کانتون، نه تنها در سوریه بلکه در تمام خاورمیانه برای نخستین بار است که چنین نظام سیاسی و اجتماعی‌ای تاسیس می‌شود، نظامی كه در آن خلق در امور مدیریت جای می‌گیرد. دیگر در کردستان، سوریه و خاورمیانه نه نظام‌های دیکتاتوری، بلکه نمونه‌ای وجود دارد که در آن خلق در امور مدیریتی مشاركت می‌ورزند. بنابراین دیگر به مانند گذشته تحكم بر خلق‌ها و تداوم‌بخشیدن به نظام‌های حكمرانی برای حاکمان امری دشوار خواهد بود و رژیم‌هایی که دموکراتیک نباشند از سوی جوامع پذیرفته نخواهند شد. انقلاب روژئاوا در خاورمیانه ناقوس آغاز عصر انقلاب‌های دموكراتیک و آزادی‌خواهی زنان را به صدا درآورد.  و همچنین شروع عصر دموکراسی‌ای است که جهت حیات آزادانه و دموکراتیک تمامی اجتماعات اتنیکی، دینی و همه‌ی اقشار اجتماعی شرایط را فراهم می‌نماید. در خاورمیانه‌ای که نخستین دولت‌ها درآن تاسیس شده و اکنون در وضعیتی است كه این نظام دولت‌گرا در شدیدترین حالت بحرانی بسر می‌برد؛  حال دیگر جوامع، برون از نظام دولت تمامی مسائل و معضلات را با دموکراسی چاره‌یابی کرده و خاورمیانه‌ای را خواهند آفرید که در آن به جای کائوس، صلح و ثبات برقرار باشد.

 به این مناسبت بار دیگر به تمام خلق‌هایی كه انقلاب روژئاوا را تحقق بخشیده‌اند، تبریک می‌گوییم، و با بیان این‌كه "انقلاب‌های متكی بر جوامع دموكراتیك شكست نخواهند خورد،" همگان را فرا می‌خوانیم تا انقلاب دموكراتیك را ژرفا بخشیده و به پیشاهنگ آزادی خلق‌های خاورمیانه مبدل گردانند.

30/1/2014