فرهنگ و هنر

فریاد سوزان

فریاد فریناز ضربه‌یی گشت بر ذهنیت مردسالار...

 

فریاد سوزان

 

 

مهاباد است، آبادی صدوچهار "مه" اینانا

شهر زنان است، زنان آزاد و زیبا

هفت‌رنگ رنگین‌کمانش از اوج آسمان

می‌فشاند

رنگ آرام‌بخش زن را در هوای مردمان

*********

مهاباد، نگین بنفش انگشتر زاگروس

پرتگاه صعود به خورشیدِ ملک طاووس

مهد زرتشت و ماننایان و قاضی

سرزمین انقلاب و عصیان و تحول

********

شکوه مهاباد، شهر فریناز و آزادی

دیربازی است که انداخته ترس در دل تجاوزگری

متجاوزان مردسالار از پشت عبای اسلامی

عیان کردند وجه تجاوزگری و برده‌داری

و اما

غافل از اینکه فریناز مهابادی

فریادی است سوزان، از جنس بریتان

رهرو شیرین و روکن و روناهی

تسلیم‌ناپذیر، استوار و کوردستانی

******

آتشی شد که گندیده‌های عباپوش

و

شغال‌های بی‌شرف و خودفروش را

سوزاند، می‌سوزاند و خواهد سوخت

******

فریاد فریناز ضربه‌یی گشت بر ذهنیت مردسالار

ندا و عزمی شد برای زن آزادی‌خواه

فراخوان تکان‌دهنده‌یی شد برای ما

پس، هم‌صدا فریاد سر دهیم

"همه‌ی ما فرینازیم"