هیچ کس را یارای آن نیست تا خورشید ما را به ظلمت بکشاند

دیگر کسی نخواهد توانست ما را از این راه و مبارزه پشیمان کرده و اراده‌یمان را از ما سلب نماید...

متن سخنان شهید هیمن (حسین خضری) اوایل سال 2008 در ارتباط با توطئه‌ی 15 فوریه:

هر ساله هنگام فرارسیدن 15 فوریه، امکان ندارد توطئه‌ی بین‌المللی‌ای که علیه رهبر خلق کُرد، رهبر آپو انجام گرفت، ذهن و فکر انسان را به خود مشغول نسازد. بی‌شک برای هر انسان کُردی ابراز و بیان این توطئه‌ی شوم بسیار مشکل می‌باشد. بخصوص برای خلق کُرد در شرق کردستان؛ زیرا برای خلق کُرد در این بخش اسباب تحول و دگرگونی جدیدی را به ارمغان آورده و خلق‌مان بیش از پیش به اهمیت خویش پی‌برده است. تمامی نیروهای حاکم بر جهان درصدد برآمدند تا با [توطئه علیه] شخص رهبر آپو، خلقمان را به خدمت خویش درآورده و آن را جهت منافع خویش بکارگیرند؛ و اراده‌ای که به آن دست یافته‌اند را از بین ببرند. قدرت‌های توطئه‌گر درصدد بودند تا توطئه‌هایی را که در سده‌ی اخیر در حق خلق کُرد روا داشته شده بود را کامل ساخته و بُعدی ابدی بدان ببخشند؛ و به اراده‌مند شدن خلق کُرد برای همیشه خاتمه دهند. [اعمال] چنین سطح گسترده‌ای از توطئه بر خلق کُرد، موردی تازه بود. پیشتر احساس و فکری که شامل حال تمامی [آحاد] خلق کُرد گردد، چندان پیشرفتی به خود ندیده بود و اگر احساس، فکر و علاقه ای وجود داشت تنها به بخشی از کردستان محدود مانده و در آن حبس شده بود. 15 فوریه برای خلق شرق کردستان همانند پلی بود که خویش را با دیگر بخش‌های کردستان پیوند دهد و به همین دلیل می‌توان گفت،  [رویداد] 15 فوریه [و حوادث پس از آن] برای شرق کردستان بستری را برای میلادی [نو] فراهم ساخت.  تمامی اقشار، پیر، جوان، زن، مرد، نوجوان و .... همه یک‌صدا و متحد شده بودند و همین [مسئله] اولین نداهای اتحاد را با خویش به شرق کردستان آورد؛ و در عین حال نخستین گام‌های جنبش آپویی به شکلی ایدئولوژیک و فلسفی در شرق کردستان برداشته شدند. در گذشته خلق کُرد به کرات در مقابل دولت‌های زورگو و حاکمِ بر کردستان، به مجادله پرداخته و شهدای زیادی را نیز فدا نموده بود. اما 15 فوریه سطوح چنین مجادله ای را ارتقا داد، و خلق بیشتر به اهمیت و توانایی‌های ذاتی خویش پی‌برده [و همچنین] تلاش‌های دشمنان که معطوف به شکستن [عزم] و اراده‌شان بود را از نزدیک و به گونه‌ای آگاهانه درک نمود. از اینرو در آن زمان بود که خلق کُرد هشیارتر گشته و بیش از هر زمانی جهت دفاع از اراده‌شان به یکدیگر نزدیک شدند و به شکلی همصدا و متحدانه به اتخاذ موضع پرداختند. کسی از مردن و شکنجه و دستگیر شدن نمی‌ترسید. [تا به آن روز] مبارزات زیادی در شرق کردستان انجام گرفته بود اما در 15 فوریه سال 1999 جهشی [بزرگ] در آن صورت گرفت، [که در نتیجه‌ی آن به کاراکتر] و روحی ملی دست یافت. بعد از [شکل‌گیری] چنین موضعی اراده‌ای ملی آفریده شد که می توان آن را سرآغاز گام جدیدی در جنبش مبارزاتی شرق کردستان دانست. ده‌ها شهید دادیم و هزاران انسان از طرف دولت ایران با شکنجه و ارعاب روبرو شدند و دولت در تمامی شهرها به خصوص در سنندج، مهاباد، ارومیه و ماکو به قتل‌عام خلق دست‌زد. در واقع تمامی کوشش‌ها، جهت رسانیدن پیام اعتراضی ـ نسبت به توطئه علیه رهبر خلقمان ـ به گوش جهانیان و قدرت‌ها بود. شهادت‌های آن روز سرآغازی بر توسعه‌ی جنبش آپویی در شرق کردستان شد و آن گام نخستینِ مجادله و مبارزه که آن روز برداشته شد تاکنون تداوم داشته و روز به روز بر وسعت خویش می‌افزاید و نه تنها سبب شد که خون‌های ریخته شده از یادها زدوده نشوند بلکه به سرچشمه‌ای جهت نیرو گرفتن مبارزات مبدل شوند. امروزه بسیاری از کسانی که به حرکت آپویی و نیروهای گریلا ملحق می‌شوند، همگی فرزندان خلقی هستند که در واکنش به توطئه‌ی 15 فوریه علیه رهبری، متاثر گشته و در روزهایی که توطئه به انواع دیگری تداوم داشته و نمود می یابد، به  جنبش آزادی خواهی خلق کرد ملحق می شوند. قیام آن روز خلق کُرد اگرچه بمانند تولدی [دوباره] بود؛ اما به تمامی نتوانست توطئه را [خنثی نموده و بانیان آن را] شکست دهد. بدین دلیل که دشمن خلق کُرد در هیچ زمان و هیچ دوره‌ای دست‌بردار توطئه و استعمار بر خلقمان نبوده است. توجه نماییم که با خوراندن زهر به رهبر آپو گام و شکل دیگری از توطئه را در پیش گرفته‌اند و همانند تمامی قدرت‌های منطقه و نیز برخی کُردهای نآگاه که در این توطئه شرکت نمودند، مجدداً در تلاشند تا هجوم تازه ای را علیه خلقمان آغاز نمایند. اکنون در آغاز سال 2008 ـ که گام نخست آن در اواخر سال 2007 برداشته شد ـ نیروهای خارجی همچون آمریکا، انگلیس و دولت‌های منطقه بمانند ایران و سوریه که پشتیبان این توطئه هستند بار دیگر درصدد شکستن اراده‌ی خلق کُرد برآمده‌اند و خواستار به تسلیمیت کشاندن گریلا هستند. همه‌روزه جوانان کُرد را با مرگ روبرو می‌کنند، آنان را بدون محاکمه و بدون اطلاع دادن به خانواده هایشان، در زندان کشته و مخفیانه روی آنها بتن می‌ریزند. همگی اینها برای خلقمان دربردارنده‌ی پیام‌های متعددی می‌باشند. می‌گویند که سیاست قتل‌عام بر شما ـ خلق کُرد ـ را دنبال نموده و از آن دست برنخواهیم داشت. اعدام رفقای‌مان برای اولین بار توسط ایران انجام شد. خوب بر این واقفیم که دولت ایران چه چیز را می خواهد بر زبان بیاورد. همگی اینها تداوم حمله‌ای است که بر ما روا می‌دارند، امروز در تمامی مناطق استحفاظی "میدیا" هیچ جایی نمانده که به‌وسیله‌ی هواپیماهای جنگی ترکیه و دولت‌های همپیمانش مورد هدف قرار نگیرد. اینها همگی بیانگر ترس آنان از سیاست‌مداران، جوانان کُرد و دیگر بخش‌های کردستان است و به این دلیل نیز بر ما حمله‌ور می شوند. اسناد و مدارک زیادی وجود دارند که بیانگر این بوده که نیروهای توطئه‌گر، امروزه در صددند به شکلی دیگر بر خلقمان یورش آورده و توطئه‌ای دیگر را به انحاء دیگری به اجرا گذارند. همگی اینها مشخص بوده و لازم می‌نماید تا در مقابله با آن، امروز نیز به مانند قیام سال 99 صاحب موضعی رادیکال باشیم. می‌بایست موضعی متحدانه و رادیکال در مقابل تداوم توطئه اتخاذ گردد تا بتوانیم بار دیگر حقیقت این شعار را «هیچ کس نخواهد توانست خورشید ما را به ظلمت بکشاند» اثبات نماییم. بر هر کسی اثبات و آشکار سازیم که خلق کُرد در هیچ اوضاع و احوالی از مطالبات آزادی‌خواهانه‌اش عقب‌نشینی نخواهد کرد. خلق کُرد در هیچ زمانی از گام‌هایی که برداشته و از دستاوردهایی که کسب کرده است عقب‌نشینی نخواهد کرد و تسلیمیت و هیچ گونه خفت و خواری را نخواهد پذیرفت. لازم است تا جوانان پیشتازان این مرحله باشند. امروز تمامی اشخاص [و سازمان‌هایی] که در شرق کردستان تحت نامkcr ،yjrk ،pjak  مبارزات آزادی‌خواهی را به پیش می‌برند در 15 فوریه [نیاز به] آزادزیستن و مبارزه جهت دستیابی به آن را احساس نموده و هویت کُردی و انسانی خویش را تماماً درک کرده‌اند و امروز نیز به راهشان ادامه می‌دهند. هر یک از آنان در تلاشند این بار سنگین و این مسوولیت را بر عهده‌ی خویش گیرند و صورت عملی به آن بخشند. روزانه ده‌ها جوان کُرد از شرق کردستان به جنبش آزادی‌خواهی ملحق می‌شوند، لازم است جوانان با مشارکت خود اراده ی خویش را نشان داده، تسلیمیت را نپذیرند و بتواند با ایستاری انقلابی گام بردارند؛ در مقابل توطئه‌ی بین‌المللی که امروزه کماکان بر علیه رهبر و خلقمان تداوم دارد، موضع‌گیری مناسبی داشته باشند، و در مقابل توطئه‌گران که سیاست تسلیم‌گیری را در پیش گرفته و خقلمان را روزانه با فشار و سرکوب روبرو می‌سازند، اعتراض خویش را نشان داده و آن [سیاست ضد بشری] را بر خود و خلقشان نپذیرند. همگی باید این را بدانیم که ناگزیر به پیروزی هستیم و همانگونه که رهبر آپو می‌گویند: «دیگر کسی نخواهد توانست ما را از این راه و مبارزه پشیمان کرده و اراده‌یمان را از ما سلب نماید». لازم است تمامی خلق همصدا به شکلی گسترده و با  راهپیمایی مستمر تا روز 4 آوریل (روز تولد رهبر آپو) اثبات نمایند که سال پیش روی، سال آزادی رهبر آپو و سال ارتقای مبارزه در شرق کردستان است، سال آزادی تمامی کسانی خواهد بود که امروز زیر سرکوب دولت ایران و دیگر دولت‌های حاکم قرار دارند و در زندان‌ها با شدیدترین شکنجه‌ها روبرویند و در بی‌عدالتی اعدام می‌گردند. [امسال] سال آزادی تمامی آنان و سال دستیابی به ارزش‌های گرانبها خواهد شد؛ اما به شرطی که اراده‌ی خویش را در مقاومت‌طلبی و آزادی‌خواهی نمود داده وگام بلندتری برداریم.