HALKLARIMIZA VE KAMUOYUNA

    

Demokrasi güçleri ve Kürt halkı 23 Haziran’da ortaya koyduğu tutumla...                                                     

Kürt Özgürlük Hareketi'nin ve demokrasi güçlerinin tüm bileşenleriyle Kasım ayında başlattığı ‘Tecridi kıralım, Faşizmi yıkalım, Kürdistan'ı özgürleştirelim’ hamlesi İmralı kapılarını araladığı gibi AKP-MHP faşizmine önemli bir darbe vurmuştur. İstanbul’da bu faşist ittifakın kaybetmesi de 31 Mart’tan sonra yürütülen ‘Faşizmi yıkalım, Türkiye’yi demokratikleştirelim’ hamlesinin sonucu gerçekleşmiştir. Dolayısıyla kazanan ve kazandıran Önder Apo’nun demokratik ittifak temelinde Türkiye'yi demokratikleştirme çizgisidir.

23 Haziran’da demokratik ittifakın ve demokrasi güçlerinin kazanmasını sağlayan HDP’nin tutumunu ortaya çıkaran da, Kürt halkının derin bir demokratik bilinçle hareket etmesini yaratan da Kürt halk Önderidir. Kürt halkındaki bu demokratik bilinci ve demokratik ittifak anlayışını Kürt halk Önderinin ideolojik ve politik çizgisinden ayrı gören değerlendirmeler ya bu gerçeğe göz yumanlar yada bilinçli çarpıtmak isteyenlerdir. Kürt halk Önderi Kürt sorununun çözümünü Türkiye'nin demokratikleşmesiyle iç içe ele aldığı gibi; Kürt halkının politik tutumunun ölçüsünü Türkiye'nin demokratikleşmesine hizmet edip etmeme olarak ortaya koymuştur. Kürt halkının 23 Haziran’daki tutumunu da Önder Apo’nun ortaya koyduğu bu ölçü belirlemiştir. Önder Apo’nun İmralı’daki konumu demokratik müzakere ve uzlaşma temelinde demokratik çözümü sağlama ve barışı gerçekleştirme misyonudur. Dün olduğu gibi bugün de Kürt sorununun demokratik çözümünün esas muhatabı Önder Apo’dur.

Şu gerçeği herkes bilmelidir ki, soykırımcı sömürgeci Türk devletinin özgürlük mücadelemize karşı yürüttüğü savaşın büyük bir bölümü psikolojik savaş ağırlıklı özel savaştır. Bunun için de sürekli özgürlük mücadelemizi parçalamak yada parçalı göstermek için çaba harcamışlardır. Ancak şimdiye kadar bunu gerçekleştiremedikleri gibi bundan sonra da bu amaçlarına ulaşamayacaklardır. Önder Apo’yla Hareketimiz, Önder Apo’yla halkımız arasında özel savaşçıların anlamadığı ve anlayamayacağı tarihsel, toplumsal, düşünsel ve duygusal bir bağ bulunmaktadır. Bu açıdan Önder Apo ile Hareketimiz, halkımız ve demokratik siyaset alanı arasında farklı yaklaşım ve tutumlar varmış gibi değerlendirmelerde bulunmak başta Önder Apo olmak üzere Hareketimize yönelik psikolojik savaşa alet olmaktır.

Demokrasi güçleri ve Kürt halkı 23 Haziran’da ortaya koyduğu tutumla Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından büyük imkanlar yaratmış ve uygun zemin ortaya çıkarmıştır. Bugüne kadar Türkiye'nin demokratikleşmesinde rol oynamayan politik oligarşileri aşarak demokratikleşmede katalizör rolü oynayacak devrimci demokratik bir ittifakın önünü sonuna kadar açmıştır. HDP de başta İstanbul olmak üzere yerel seçimde bu demokratik ittifakın en temel partisi ve bileşeni olduğunu herkese kanıtlamıştır. Tabanda gerçekleşen demokratik ittifak giderek siyasi güçleri de böyle bir oluşum sürecine sokacaktır. HDP’nin tabanda gerçekleştirdiği bu demokratik buluşmayı en geniş yelpazede bir demokrasi ittifakına dönüştürerek Türkiye'yi demokratikleştirme hamlesi yapma zamanı gelmiştir. Önder Apo’nun Türkiye siyasi gerçeğinde üçüncü yol olarak tanımladığı demokratik siyasi çizginin en aktif bileşeni olduğu bu demokratik ittifakla demokratikleşme hamlesi yapıldığında Türkiye'deki siyasi kültür de siyasi ortam da değişikliğe uğrayacaktır. Bu durumda ya bugüne kadar iktidar olmuş parti oligarşileri bir uzlaşma temelinde bu demokratikleşme sürecinin parçası olacak yada gerçekleşen demokratikleşme hamlesiyle aşılacaklardır.

23 Haziran seçimleri HDP’nin vurguladığı gibi bir demokrasi referandumu olmuştur. Bu referandum aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi temelinde Kürt sorununun çözümüne halklarımız tarafından verilmiş onay olmaktadır. Bu referandum Türkiye'deki tüm siyasi güçleri bağlayan halk iradesini ifade etmektedir. Kutuplaşma ve düşmanlaşma ortadan kaldırılarak bir demokratik uzlaşma gerçekleştirilecekse kuşkusuz bunun somut ifadesi Kürtler, Aleviler ve kadınlar başta olmak üzere eşit ve özgür olmayan tüm toplulukların haklarını güvenceye alan bir anayasa olacaktır. Bunu gerçekleştirmek için de mevcut iktidarın düşmanlaştırıcı, kutuplaştırıcı, merkezi otoriter tekçi anlayışının aşılması gerekmektedir. İstanbul seçimlerinde bu politik anlayışa tutum alan halklarımızın geliştireceği demokratik ittifak ve bu temelde yükselteceği mücadele bu zihniyet ve politikayı ya demokratik uzlaşmaya çekmesi yada aşması gerekmektedir.

Önder Apo’nun üçüncü yol dediği ve yaratılmasında belirleyici rol oynadığı demokratik ittifak bu seçimde güçlenerek çıktığı gibi tarihi sorumluluğu daha da artmış bulunmaktadır. Önder Apo’nun yarattığı bilinç ve ortaya koyduğu siyasi çizgiyle Kürt halkı ve demokrasi güçleri Türkiye'nin demokratik geleceği için büyük bir demokratik güç ortaya çıkardıkları gibi halklar için güçlü bir umut yaratmışlardır. Önder Apo’nun ideolojik-politik çizgisi doğrultusunda demokratik ittifaklar geliştirildiğinde Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun çözümünde yeni bir dönem başlayacaktır. Tabanda demokratik güçlerin birleşmesi bunun gerçekleştirilmesi imkanlarını fazlasıyla artırmıştır.

HDP’de somutlaşan demokrasi güçleriyle Kürt halkının ittifakının önemi çok büyüktür. 23 Haziran’daki başarı sadece Kürt halkının başarısı değildir. HDP çatısı altında Türkiye'nin devrimci demokratik seçeneğini yaratan tüm bileşenlerdir. Bu temelde Kürt halkını ve tüm demokrasi güçlerini büyük kazandıran ve kazandıracak olan bu demokratik ittifakı büyütüp güçlendirerek Türkiye'de demokratikleştirme mücadelesini yükseltmeye, bir daha geri dönüşü olmayan demokratik Türkiye gerçeğini yaratmaya çağırıyoruz.

Şu gerçeği de herkes bilmelidir ki; Özgürlük Hareketimiz, Kürt halkı ve Önderlik çizgisinin yarattığı demokratik siyasi hareket daha önce olduğu gibi bundan sonra da Önder Apo’nun çizgisinde özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyüterek Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt halkının özgürlüğü temelinde tüm Ortadoğu’yu demokratikleştirme mücadelesini her türlü fedakarlığı göstererek sürdürecektir.

 

 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı

24 Haziran 2019