HALKIMIZA VE KAMUYONA

Özgürlük mücadelesi tarihimizde soykırımcı Türk devleti her zaman bazı işbirlikçileri ve ajanları Hareketimize karşı kullanmıştır...

Türk savaş uçaklarının 21 Mart Newroz günü Kandil alanına yaptığı hava saldırısında gerilla mücadelesinin ilk komutanlarından Sinane Sor(Ali Aktaş), Dış İlişki kadrolarımızdan Serhat Varto ve Navdar Sinegir, Serhat Şafak ve genç savaşçımız Şiyar Faraşin yoldaşlar şehit düşmüştür. Tüm halkımıza ve ailelerine başsağlığı diliyor; onların Özgür Kürdistan özlemlerini mutlaka gerçekleştireceğimiz sözümüzü yineliyoruz.

Sinan(Ali Aktaş) yoldaşımız 1978 yılında Partiye katılmıştır. İlk önce Mardin alanında Parti çalışmalarında yer almış, gençlik çalışmaları yürütürken yakalanmış ve bir süre Diyarbakır cezaevin de kalmıştır. 12 Eylül askeri darbesinden sonra Ortadoğu’ya geçmiş; gerilla mücadelesi hazırlıklarına katılmıştır. 15 Ağustos gerilla hamlesinin başlatıldığı dönemde Botan’da savaşçılık ve komutanlık yapmıştır. Şehit düşene kadar da Botan başta olmak üzere birçok alanda komutanlık yaparak gerilla mücadelesinin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır. Son yıllarda birçok alanda toplumsal ve siyasal çalışmalar yürütmüş, Maliye Komitesi çalışmaları yürütürken şehit düşürülmüştür.

Şehit Sinan yoldaşımız Kürt halkının özgürlük mücadelesine büyük emekler katmış, başta Mardin ve Botan halkımız olmak üzere halkımızın kalbinde unutulmaz bir yer edinmiş arkadaşımızdır. Yoldaşları ve halkımız Komutan Sinan’ı hiçbir zaman unutmayacak, onun özlemlerini mutlaka gerçekleştirecektir.

Şehit Serhat Varto(Emrullah Dursun) yoldaşımız da 1991 yılında gerillaya katılmış, Kürdistan'ın her yerinde ve Amanoslar’da komutanlık yapmıştır. 2000’li yıllarda İran’ın Horosan eyaletinde Kürtler içinde çalışmalar yürütmüş, Önder Apo ve PKK’nin Horosan’daki Kürt halkı arasında tanınmasında önemli katkıları olmuştur.

Şehit Serhat Varto yoldaşımız düşünce gücü yüksek bir arkadaşımız olarak özgürlük mücadelemizin her çalışmasında yer almıştır. Hukuk Komitesi, Siyasi Komite,  Halklar ve İnançlar Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesinde sorumluluk üstlenmiş, tüm çalışmalarını da başarıyla yürütmüştür. Önder Apo’nun demokratik İslam değerlendirmeleri üzerinde yoğunlaşmış, yaptığı araştırmalarla demokratik İslam çalışmalarının gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.

Şehit Serhat Varto’nun büyük emek verdiği bir çalışma da diplomasi çalışması ve bu temelde ulusal birliği gerçekleştirme doğrultusunda verdiği emekler olmuştur. Ulusal birlik doğrultusunda başta Başurê Kürdistanlı partiler olmak üzere tüm Kürt partileriyle görüşmeler yapmış; esnek ve yapıcı tutumuyla ulusal birlik zihniyeti ve anlayışının gelişmesinde büyük hizmetlerde bulunmuştur. Ulusal birlik çalışmalarına tüm Kürdistanlı partiler şahitlik etmiştir. Bu yönlü çalışmaları da her zaman takdirle karşılanmıştır.

Şehit Navdar Sinegir(Mikail Özdemir) yoldaşımız da Şehit Serhat Varto’yla birlikte Dış İlişkiler Komitesinde yer almaktaydı. 1990’lı yıllarda aile çevresinden birçok genç kız ve erkekle birlikte gerilla saflarına katılmıştır. Uzun yıllar başta Amed olmak üzere birçok alanda gerillacılık yapmıştır. Amed eyaletinde gerillacılığın geliştirilmesinde büyük emekleri olan bir yoldaşımızdır. Daha sonraları birçok örgütsel çalışmaya öncülük etmiş; örgüt birikimi ve tecrübesi ile Dış İlişkiler Komitesi çalışmalarında da aktif yer almıştır.

Şehit Serhat Şafak(Vehip Tekin) yoldaşımız da 1988 yılında gerillaya katılmış, uzun yıllar Dersim’de, Zagros’ta gerillacılık ve komutanlık yapmış arkadaşımızdır. 2000’li yıllarda Medya Savunma Alanlarında gerillacılık ve komutanlığını sürdürmüştür. Son yıllarda da Partinin verdiği her görevi üstlenmiş ve Maliye çalışmaları içinde yer alırken hava saldırısı sonucu şehadete ulaşmıştır.

Şehit Şiyar Faraşin(Celal Öztürk) arkadaşımız da genç yaşına rağmen kısa sürede olgunlaşmış ve mücadelemize büyük bağlılık ve fedailikle katılmıştır. Kürdistan halkının örnek emekçi ve fedakar genç gerillası olarak tarihteki yerini almıştır.

21 Mart’ta Dış İlişkiler Komitemizi hedef alan saldırıda da satılmış ajanların eli bulunmaktadır. MİT, çeşitli güçler eliyle bazı zayıf kişilikleri ajanlaştırıp onlardan alınan bilgilerle hava saldırıları yapmaktadır. Bu saldırıda da Şehit Helmet(Diyar Xarib) yoldaşa yapılan saldırı gibi işbirlikçilerin parmağı bulunmaktadır. Özellikle Başurê Kürdistan’da tanınan arkadaşlarımıza yönelik yapılan bu saldırılar MİT’in Başurê Kürdistan’da fazlasıyla örgütlendiğini göstermektedir. Eğer bazı güçlerin yardımı olmasa MİT’in Behdinan ve Soran alanlarında bu kadar örgütlenmesi mümkün değildir. MİT’in örgütlenmeleri Başurê Kürdistan’daki hükümet ve siyasi partiler tarafından bilinmekte, onların göz yummasıyla her alanda örgütlenme yapabilmektedirler. MİT Hewlêr ve Süleymaniye alanında örgütlenmiştir. Yoksa MİT’in Behdinan ve Kandil’e kadar uzanması ve istihbarat alması mümkün değildir.

Özgürlük mücadelesi tarihimizde soykırımcı Türk devleti her zaman bazı işbirlikçileri ve ajanları Hareketimize karşı kullanmıştır. Zaten soykırımcı sömürgeci güçler her zaman Kürtler içindeki bu zayıflıklardan yararlanmıştır. Özellikle Kürtlerin birlik olamamasından yararlanarak özgürlük mücadelesi veren güçlere saldırmıştır. Maalesef tarihimizde bu tür örnekler bulunmaktadır. Bu nedenle Kürtler bu tür durumları ağacın kurdu kendindedir sözüyle ifade etmektedir. Kürt halkının özgürlük bilinci ve mücadelesinin geliştiği günümüzde artık bu tür zayıflıklara son vermek gerekmektedir. Kürt halkı ve Kürt kamuoyu bu tür işbirlikçiliğe ve düşmanla yapılan suç ortaklığına tavır alarak ihanetin ve işbirlikçiliğin tarihe gömülmesindeki rolünü oynamalıdır.

Kürt siyasi partilerine, aydınlarına, sanatçılarına ve tüm yurtseverlerine tarihi bir görev düşmektedir. Artık düşmanla işbirliği yapanlara ve özgürlük mücadelesine zarar verenlere, hangi parti, hangi siyasi güç, hangi kişi ve kişiler olursa olsun tavır alınmalıdır. Bir daha hiçbir siyasi güç, kişi ve kişiler bu tür şeylere cesaret edememelidir.

Tüm Kürt halkı bilmeli ki, Özgürlük Hareketimiz aynı zamanda suçlulardan hesap sorma, ihaneti ve işbirlikçiliği bu topraklara gömme hareketidir. Çünkü işbirlikçilik ve ihanet ortadan kaldırılmadan özgür ve demokratik yaşama kavuşmak ve kalıcılaştırmak mümkün değildir. Bu temelde Şehit Helmet, Şehit Sinane Sor, Şehit Serhat Varto, Şehit Navdar Sinegir, Şehit Serhat Şafak, Şehit Şiyar Faraşin, Şehit Şahin Dicle ve Şehit Devran yoldaşların intikamları mutlaka alınacaktır.

 

 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı

18 Temmuz 2019