YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

Önder Abdullah Öcalan’ın komplocu yöntemlerle Kenya’dan kaçırılarak Türkiye’ye götürülüşü üzerinden tam 23 yıl geçti. ABD öncülüğündeki küresel kapitalist modernite sisteminin özgür Kürt varlığına karşı yürüttüğü imha saldırısı olan 15 Şubat komplosu 24’üncü yılına giriyor. Kürt halkı ve Kürdistan Özgürlük Hareketi olarak söz konusu komplo saldırısına karşı 23 yıldır ‘Güneşimizi Karartamazsınız’ şiarı temelinde kahramanca direniyoruz. Tarihi 15 Şubat uluslararası komplosuna karşı 24’üncü yıl mücadelesine çok daha hazırlıklı ve örgütlü olarak giriyoruz. Şimdiye kadar komplocu saldırıları defalarca boşa çıkardık ve başarısız kıldık, şimdi 24’üncü yıl mücadelesinde komployu tamamen yenilgiye uğratmak istiyoruz.

Bunlar temelinde, öncelikle tamamen insanlık karşıtı olan uluslararası komplo saldırısını ve buna yol açan Kürt soykırımı zihniyet ve siyasetini lanetliyoruz. Uluslararası komploya ve ortaya çıkardığı İmralı işkence ve tecrit sistemine karşı 23 yıldır insan üstü bir direniş göstererek komplocu zihniyet ve siyaseti yenilgiye uğratan Önder Abdullah Öcalan’ı saygıyla selamlıyoruz. “Güneşimizi Karartamazsınız” şiarı temelinde ateşten çember oluşturarak direnip Önder Apo’yu sahiplenen ve savunan kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Hareket ve halk olarak, komploya karşı 24’üncü yılda aynı fedai çizgisinde daha güçlü direnerek komployu tümden yenilgiye uğratacağımızı belirtiyoruz.

Bilindiği gibi, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik uluslararası komplo saldırısı 9 Ekim 1998 tarihinde başlatıldı ve bu temelde Önder Apo’nun imhası hedeflendi. Uygulanan birçok yönteme rağmen imha başarılamayınca, 15 Şubat 1999 günü Kenya’dan kaçırılıp TC’ye teslim edilerek idamı gerçekleştirilmek istendi. Bu da başarılamayınca, bu sefer İmralı işkence ve tecrit sistemi içinde çürütülerek ideolojik-siyasi yenilgisi öngörüldü. Bundan da sonuç alınamayınca provokatif-tasfiyeci çizgi geliştirildi ve PKK içten parçalanarak Önder Apo örgütsüz kılınmaya çalışıldı. Yine ‘İmralı görüşmeleri’ gibi çeşitli hile ve oyunlara başvurularak komplo başarıya ulaştırılmak istendi. Tüm bu saldırı planlarının hepsi boşa çıkartılıp başarısız kılındığı için, şimdi ağırlaştırılmış tecrit ve işkence ile adeta intikam alınmaya çalışılıyor. Uluslararası komplo ağırlaştırılmış İmralı tecridi ve işkencesi, PKK’ye “terör örgütü” muamelesi yapma ve Kürt halkı üzerinde artan baskı, zulüm, katliam ve soykırım yöntemleriyle devam ettiriliyor.

Önder Apo’ya ve şahsında Kürt varlığına ve özgürlüğüne yöneltilen imha saldırısı olan uluslararası komployu ABD yönetimleri kararlaştırmış, planlamış ve yürütmüş bulunuyor. 24 yıldır söz konusu komplocu saldırıyı yürütürken ABD, başta İsrail ve İngiltere olmak üzere Mısır, Fransa, Almanya, Rusya, Yunanistan ve Kenya gibi birçok devletten de ihtiyaç duyduğu desteği alıyor. Açıkça görülüyor ki, uluslararası komplo saldırısı Kürt soykırımına dayanıp onu başarmayı hedefliyor ve bu temelde küresel iktidar ve devlet sisteminin ortak saldırısı oluyor. TC’yi gardiyan olarak kullanan bu küresel saldırı ortaklığı bugün de İmralı tecrit ve işkence sistemini ayakta tutuyor. Hareket ve halk olarak, Kürt halkının dostları olarak bu gerçekleri çok iyi bilmemiz ve hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Komploya karşı mücadeleyi böyle bir bilinçle geliştirerek, komplocu güçlerden hesap sormayı ve onları hesap verir noktaya getirmeyi başarmamız gerekiyor.

Çok açık ki baştan itibaren komploya karşı Önder Apo’nun, Özgürlük Hareketimizin, yurtsever halkımızın ve demokratik dostlarımızın tutumu ve direnişi gelişmiş ve 24 yıldır komplo onlarca kez başarısız kılınmıştır. Bu temelde imha saldırısı boşa çıkartılmış, idam önlenmiş, İmralı çürütme politikası başarısız kılınmış, provokatif-tasfiyeci saldırılar etkisiz hale getirilmiş, hile ve oyunlar bozulmuştur. ‘Çöktürme eylem planı’ temelindeki son intikam saldırılarına karşı da başta İmralı olmak üzere her alanda yiğitçe direnilmekte ve komplocu saldırganlar Apocu hakikat karşısında diz çöker hale getirilmektedir. Komploya karşı 24’üncü yıl mücadelesinde bu gerçek çok daha fazla görülür hale gelecektir.

Bilindiği gibi, uluslararası komplo saldırılarına karşı Önder Apo, tarihin en büyük ve anlamlı zihniyet ve vicdan devrimini gerçekleştirerek cevap vermiş, komploya karşı bu temelde mücadele ederek başarı kazanmıştır. Üçüncü Önderliksel Doğuşu gerçekleştirerek zihniyet, yaşam tarzı ve sistem olarak komployu aşmış, komploya karşı mücadelenin teorisini, ideolojisini, programını, stratejisini ve tarzını ortaya çıkarmıştır. Komployla uzlaşma değil, komploya karşı mücadele yolunu seçmiştir. Komplocu zihniyet ve siyasete teslim olmak anlamına gelen sistem içi çözümler aramak değil, sistem içinden sisteme karşı mücadele ederek komplocu sistemi aşıp yeni özgür ve demokratik yaşam sistemini yaratmayı öngörmüştür. Kısaca komployu önce beyninde ve yüreğinde yenmiş, sonra da bu temelde ideolojik ve pratik mücadeleye yönelmiştir. Açık ki komploya karşı mücadele ederken bizler de aynı yol ve yöntemi esas alacağız. Komployu önce beynimizde ve yüreğimizde tamamen yenip bu temelde politik-eylemsel pratiğe yöneleceğiz. Beynimizde ve yüreğimizde komployu yenip aştıkça komploya karşı politik ve pratik mücadelede başarılı olacağımızı çok iyi bilecek ve böyle de yapacağız.

Açıkça görülüyor ki, Önder Apo şahsında özgür Kürt varlığına yöneltilen uluslararası komplo küresel bir saldırıdır. 9 Ekim 1998 komplosu da 15 Şubat 1999 komplosu da küresel bir saldırı olmuştur. Bugün komployu devam ettiren İmralı ağırlaştırılmış işkence ve tecrit sistemi de küresel bir saldırı olmaktadır. Komplocu saldırı Kürtlerle birlikte Türkiye ve Ortadoğu halklarını ve tüm insanlığı etkilemektedir. Dolayısıyla küresel olan komplocu saldırıya karşı özgürlük ve demokrasi direnişi de küresel olmak durumundadır. Nitekim Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen Dem Dema Azadiyê ye hamlemiz küresel düzeyde gelişmektedir. 24’üncü yılda bu durumun çok daha fazla gelişeceği kesindir. Bu vesileyle hem dünyanın dört bir yanında Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için yürütülen mücadeleleri selamlıyor ve hem de tüm devrimci ve demokratik dostlarımızı bu temelde ortak küresel demokrasi mücadelemizi daha etkin geliştirmeye çağırıyoruz!

Bugün uluslararası komplo TC Devletinin boynunda asılı taşınamaz bir değirmen taşı durumuna gelmiştir. AKP-MHP faşizmi, bu yükü taşıyabilmek için durmadan sağa sola saldırmakta ve bir vampir gibi her gün kan döküp katliam yapmaktadır. Saldırılarını her yerdeki Kürtler üzerinde yoğunlaştırdığı gibi, Türkiye toplumu üzerindeki faşist baskı, terör ve sömürüyü de artırmaktadır. Uluslararası komplonun Türkiye boyutu bu temelde gün geçtikçe çok fazla açığa çıkmaktadır. Komplo ve İmralı işkence ve tecrit sistemi nedeniyle Türkiye halkları, emekçileri ve kadınları daha ağır bir zulüm ve sömürü altında yaşamaktadır. Nitekim bu gerçek daha çok görülüp anlaşılmakta ve Türkiye’de bu yönlü bir aydınlanma ve arayış gelişmektedir. Bu da Kürt özgürlük mücadelesi ile Türkiye demokrasi hareketini daha çok yakınlaştırıp ortak mücadele yürütür hale getirmektedir. Bu temelde Türkiye’nin tüm devrimci ve demokratik güçlerini, emekçi hareketini, kadın ve gençlik örgütlerini uluslararası komplo gerçeğini daha doğru ve yeterli anlamaya ve komployu yürüten AKP-MHP faşizmine karşı ortak mücadeleyi her alanda daha çok yükseltmeye çağırıyoruz!

Çok açık ki, yirmi üçüncü yıldönümünde 15 Şubat komplosuna karşı her alanda gelişen mücadele çok daha güçlü, yaygın ve etkilidir. Dört parça Kürdistan’da ve yurtdışında halkımız ve dostlarımız komploya karşı ayaktadır. Kadınlar ve gençler öncülüğünde sokakları ve meydanları doldurmakta, 24’üncü yılın komplonun tümden yenilgi ve Önder Apo’nun fiziki özgürlük yılı olacağını haykırmaktadır. Kahraman gerillamız, tarihi Gare zaferinin birinci yıldönümünün verdiği bilinç ve moralle de 24’üncü zafer yılına çok kararlı ve hazırlıklı olarak yürümektedir. Parti öncülüğümüz gerçekleştirdiği yıllık toplantısı temelinde komploya karşı 24’üncü yıl mücadelesinin zaferini yaratmaya hazırdır. Tarihi İmralı direnişi öncülüğünde kahraman gerillamız, halkımız ve dostlarımız daha güçlü, yaratıcı ve örgütlü direnecek, 24’üncü yıl mücadelesini komplonun yenildiği ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğüne kavuştuğu bir direniş haline getirecektir.

Bunlar temelinde tüm partili yoldaşları, kadın ve gençleri, yurtsever halkımızı ve demokratik dostlarımızı, ‘Kara günü’ ağartıp insanlığı bu tarihi lekeden kurtarmak için uluslararası komployu daha doğru ve derinlikli anlamaya, komploya karşı mücadelenin yol ve yöntemlerini daha da zenginleştirmeye, her alanda komplocu zihniyet ve siyasete karşı eylemleri daha da geliştirmeye, komplonun en zayıf yeri olan AKP-MHP faşizmini yıkarak uluslararası komployu yenip Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü sağlamaya çağırıyoruz!

Kahrolsun Uluslararası Komplo ve Faşist-Soykırımcı Diktatörlük!

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz!

Bijî Rêber APO!

  11 Şubat 2022

 PKK YÜRÜTME KOMİTESİ