YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK KAMUOYUNA!

Kürdistan Özgürlük Hareketi ve Kürt halkı olarak 46’ncı Mayıs Şehitler Ayına Zap ve Avaşin’de kahraman gerilla güçlerimizin geliştirdiği tarihi direniş içinde giriyoruz. Savaş cephelerinde yeni şehitler vermeye devam ediyoruz. Kürt halkının en yiğit kız ve oğulları, başta Zap ve Avaşin olmak üzere Kürdistan’ın dört bir yanında faşist-soykırımcı düşmana karşı kahramanca savaşıyor. Artık AKP-MHP faşizminin yıkılma ve İmralı tecrit ve işkence sisteminin kırılma anı gelmiş bulunuyor. Bu temelde, öncelikle ‘Özgür Kürdistan ve Demokratik Türkiye’ için mücadele eden herkesi selamlıyor ve başarılar diliyoruz. Agir ve Şaristan yoldaşlar şahsında Zap ve Avaşin direnişinin kahraman şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz.

Çok açık ki, AKP-MHP faşizmi Ramazan ayı, oruç, açlık ve susuzluk demeden faşist çetelerini Hareketimiz ve halkımız üzerine yöneltti, 17 Nisan tarihinden itibaren Zap ve Avaşin’e yönelik yeni bir planlı işgal saldırısı başlattı. Başta ABD ve KDP olmak üzere birçok güç de bu soykırımcı işgal saldırısına destek vermekten geri durmadı. Petrol ve doğal gaz kaçakçılığından daha fazla para kazanabilmek için gençlerin kanını dökmeyi kendisi için mubah gördü. Şimdi de bayram ve ibadet demeden söz konusu vahşi işgal saldırısını yürütüyor. Coşku içinde kutlanması gereken bayramı, Kürtlere ve Türkiye halklarına zehir etmeye çalışıyor. Ancak bu biçimde iktidar ömrünü uzatabiliyor ve vampir gibi yaşamını kan emmeye bağlamış bulunuyor.

Fakat şu bilinmeli ki, vampirlik de zalim Dehak’lık da AKP-MHP faşizmini artık kurtaramaz. Kürt gerillası ve halkı, Apocu fedai ruhla ve kahraman şehitlerinin izinde direnerek ve tüm devrimci-demokratik güçlerin desteğini alarak bu sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyaseti artık tarihe gömecektir. Mayıs Şehitler Ayı boyunca kendilerini şehitler çizgisinde eğitip donatarak, Zap ve Avaşin direnişleri öncülüğünde her günü kahramanlık destanlarının yazıldığı gün haline getirerek AKP-MHP faşizmini mutlaka yıkacaktır. Apocu Doğuşun Ellinci Yılının her gününü Newroz ve her yerini direniş alanı haline getirerek, Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen Dem Dema Azadîyê ye Hamlemizi mutlaka zafere taşıyacaktır.

Kuşkusuz bunu, mayıs ayının her gününde onlarcası bulunan kahraman şehitlerimizin anısından aldığı güçle yapacaktır. Nitekim mayıs ayına giriş, 1 Mayıs temelinde görkemlice olmaktadır. 2 Mayıs, PKK’nin ilk Merkez Komitesinin üyesi olan ve ilk Askeri Sorumlusu olarak görev yürüten Mehmet Karasungur yoldaş ile değerli parti militanımız İbrahim Bilgin yoldaşın Kandil’de şehit edilişinin 39’uncu yıldönümüdür. Yine Amed Saha Komutanlarımız Azat Siser ve Çektar Amed yoldaşların şehadetinin altıncı yıldönümü olmaktadır. Öncelikle şehadetlerinin yıldönümünde Mehmet Karasungur, İbrahim Bilgin, Azat Siser ve Çektar Amed yoldaşları saygı, sevgi ve minnetle anıyor; amaçlarını başarma ve anılarını yaşatma sözümüzü yineliyoruz. Başta Kürt gençleri olmak üzere tüm halkımızı, bu yiğit komutanlarını doğru anlamaya ve manevi komutaları altında devrimci halk savaşı hamlemizi bulunulan her yerde zafer çizgisinde geliştirmeye çağırıyoruz!

Unutmayalım ki, Mehmet Karasungur yoldaş, tarihi Hilvan ve Siverek Direnişlerinin ölümsüz komutanıydı. Başarılarıyla ve hatalarıyla daha sonraki tarih Hilvan ve Siverek Direnişlerinin zengin dersleri temelinde gelişti. Eğer Hilvan’da ve Siverek’te söz konusu direniş olmasaydı, o zaman PKK de olmaz ve bugünkü özgür Kürtlük de ortaya çıkamazdı. Demokratik ulus devrimi, kadın özgürlük devrimi, gerilla ve halk örgütlenmesi gerçekleşmezdi.

Yine Mehmet Karasungur yoldaş, ölümsüz gerilla komutanı Mahsum Korkmaz yoldaşla birlikte Rojhilat ve Başur alanlarındaki pratik gerilla hazırlıklarını yaptı. İbrahim Bilgin yoldaşla birlikte de Kürt ulusal birliğini yaratmak için çalışırken şehit düştü. Eğer söz konusu pratik hazırlıklar olmasaydı 15 Ağustos Gerilla Atılımı ve Kürdistan özgürlük gerillasının kırk yıllık gelişimi yaşanmazdı.

Karasungur yoldaşın çok istediği ve gerçekleşmesi için de çok yoğun çaba harcadığı ulusal birliğin sağlanamamasının sonuçlarının ne olduğu da bugün bütün yakıcılığıyla ortadadır. Yüzyıllardır emici zehirli bir kurt gibi Kürt ulusal varlığına tebelleş olan işbirlikçiliğin ve ihanetin tarihi olarak nelere yol açtığı ve bugün neler yaptığı da gözler önündedir. O halde işbirlikçiliğe ve ihanete karşı Karasungur çizgisinde mücadele etmek ve özgürlük çizgisinde Kürt ulusal birliğini yaratabilmek için de Karasungur gibi çaba harcayan olmak gerekir.

Şehadetlerinin altıncı yıldönümünü yaşadığımız Amed Saha Komutanları Azat Siser ve Çektar Amed yoldaşların da AKP-MHP faşizminin ‘çöktürme eylem planı’ temelinde yönelttiği imha saldırısına karşı ilk büyük direnişi geliştiren ve bu temelde bugüne yol gösteren komutanlar olduklarını asla unutmamak gerekir. Eğer o dönemde Amed içinde ve dışında yaşanan kahramanca direnişler olmasaydı, bugün Zap ve Avaşin’de AKP-MHP faşizmine karşı yürütülen kahramanca direniş de olmazdı. Demek ki Azat ve Çektar yoldaşlar, yaptıklarıyla günümüze de yol gösteriyor, Hareket ve halk olarak önümüzü aydınlatıyorlar. Başta gençler ve kadınlar olmak üzere tüm Amed halkımızı, bu kahraman komutanlarını doğru anlamaya, güçlü sahiplenmeye ve tarihi zafer direnişine yürümeye çağırıyoruz!

Yurtsever Halkımız ve Türkiye Halkları!

Önümüzdeki 6 Mayıs, 12 Mart faşist yönetimi tarafından Ankara-Mamak’ta idam edilen devrimci önderler Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın şehadetinin ellinci yıldönümü olmaktadır. Öncelikle devrimci inanç, irade ve cesaret sembolü olan bu üç devrimciyi, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı ellinci şehadet yıldönümlerinde saygı ve minnetle anıyor ve amaçlarını başarma sözümüzü yineliyoruz. Zap ve Avaşin’de yürüttüğümüz büyük gerilla direnişinin zaferini, Türkiye ve Kürdistan’ın bu gerilla öncülerine adıyoruz.

Çok iyi biliniyor ki, elli yıl önce Türkiye tarihi bir dönemeçteydi ve bugün de devam eden ve artık sonuna doğru gelmekte olan bu büyük mücadele o zaman ortaya çıktı. 12 Mart 1971 askeri darbesi temelinde Türkiye’yi bir askeri-faşist diktatörlük haline getirmek isteyenler bugünkü AKP-MHP faşist-soykırımcı diktatörlüğünü ortaya çıkardılar. Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya önderliğinde Demokratik Türkiye yaratmak isteyenler de gösterdikleri kahramanca direniş temelinde bugünkü gerilla ve halk direnişini, birleşik devrim hareketinin zafer yürüyüşünü yarattılar. Bu temelde şimdi tarihi hesaplaşma yaşanıyor ve AKP-MHP şahsında faşist-soykırımcı zihniyet ve siyaset Kürdistan’da tarihin çöp sepetine atılıyor.

Demek ki geçen elli yıl boşa geçmedi. Demek ki Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in çaktığı kıvılcım sönmedi; tersine devrimci alev haline gelerek adaletin ve özgürlüğün kılıcı gerilla elinde tüm zalimleri kesen bir güce dönüştü. Şimdi bu güç Zap ve Avaşin direnişiyle tarih yazıyor ve elli yıl önce ilk kıvılcımı çakan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan da bu tarihi direniş içinde yaşıyor. Elli yıl önce bu direniş bayrağını devralan Apocu Hareket, bugün Türkiye’nin tüm devrimci ve demokratik güçleriyle birlikte ve HBDH bayrağı altında Özgür Kürdistan’ı ve Demokratik Türkiye’yi yaratmaya koşuyor.

Bu temelde, Türkiye devriminin önderleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı bir kez daha saygıyla anıyor; Türkiye’nin tüm devrimci ve demokratik güçlerini, işçi ve emekçilerini, kadın ve gençlerini elli yıl önce başlatılan devrimci direnişi doğru anlamaya, bu tarihi süreci başlatan kahraman şehitlerimizi Deniz, Yusuf ve Hüseyin şahsında güçlü sahiplenmeye, Kürdistan’ın tümünü işgal etmeye çalışan AKP-MHP faşist saldırganlığına karşı Türkiye’nin her alanında antifaşist direnişi geliştirerek AKP-MHP faşizminin sonunu getirmeye çağırıyoruz!

Mayıs Şehitler Ayında tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz!

Kahraman şehitlerimizin anıları özgürlük mücadelemizin önderidir!

Şehit Namirin!

Bijî Rêber APO!

 

Mayıs 2022

PKK YÜRÜTME KOMİTESİ