YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK GÜÇLERE!

Kürdistan’ın ve Kürt halkının kaderini değiştiren, yok oluşa giden tarihi durdurarak özgür yaşam tarihini başlatan büyük 15 Ağustos 1984 Devrimci Gerilla Atılımının 38’inci yılını tamamlayıp 39’uncu yılına giriyoruz. Kürtler olarak 38 yıldır tarihin en amansız ve anlamlı mücadelesini yürüterek özgür yaşıyoruz. 38 yıl önce Eruh ve Şemdinli eylemleriyle başlayan bağımsızlık ve özgürlük direnişi, bugün Zap, Avaşin ve Metina başta olmak üzere Kürdistan’ın dört bir yanında faşist-soykırımcı düşmana öldürücü darbeler vuran gerilla ve halk eylemlerimizle devam ediyor ve zafer yolunda ilerliyor.

Öncelikle 38’inci yıldönümünde, tarihin akışını değiştiren büyük 15 Ağustos Devrimci Atılımını selamlıyoruz. Başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların, kahraman gerilla güçlerimizin, kadın ve gençlik hareketlerimizin, yurtsever halkımızın ve devrimci-demokratik dostlarımızın 15 Ağustos Diriliş ve Gerilla Bayramını kutluyoruz. Atılımın ölümsüz komutanı Agit Yoldaş şahsında tüm kahraman şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Yine Seyfettin Zoğurlu ve Mustafa Yöndem yoldaşlarla başlayan ve Atakan Mahir, Zeki Şengali ve Agit Garzan yoldaşlara kadar uzanan tüm 15 Ağustos şehitlerimizi de derin saygıyla anıyoruz. Amaçlarını başarma ve anılarını yaşatma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. 39’uncu 15 Ağustos Yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürüten herkese üstün başarılar diliyoruz.

Bilindiği gibi, 15 Ağustos 1984 Devrimci Atılımı, 1982 Büyük Zindan Direnişini dağa ve gerillaya taşıyarak hayata geçirdi ve Kürdistan’ın dört bir yanındaki halka ulaştırdı. 12 Eylül karanlığına sıkılan ilk özgürlük kurşunu olarak Kürdistan’ın dört bir yanını etkiledi. Karanlığa çakılan bir kıvılcım olarak tüm Kürdistan’ı ve dünyayı aydınlattı. Sömürgeci-soykırımcı zihniyet ve siyasete vurduğu darbelerle halklara ve insanlığa umut oldu. Her türlü köleliği, teslimiyeti, işbirlikçiliği ve ihaneti yerle bir ederek, bağımsız düşünce ve özgür yaşamı yarattı. Apocu düşünce ve tarzın etkin ve başarılı uygulaması olarak, tarihsel bakımdan Apocu Devrimci Çizginin doğruluğunu kanıtladı.

Çok açık ki, Kürtler bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi adına her şeyi, Zindan Direniş Kararı ve bunu pratiğe geçiren 15 Ağustos Devrimci Gerilla Atılımı temelinde kazandılar. Her türlü bilinç, örgütlenme ve eylem bu temelde gelişti. PKK’nin yeniden inşası, kahraman gerilla öncülüğü, kadın ve gençlik örgütlülüğü, her şeye kadir cesaret ve fedakârlık bu temelde ortaya çıktı. 1990’ların halk serhildanına bu temelde ulaşıldı. Tarihi Ulusal Diriliş Devrimi bu temelde başarıldı ve Kadın Özgürlük Devrimi bu temelde başlatıldı. Başur’daki Kürt statüsü bu atılımın dolaylı sonucu olurken, Rojava Özgürlük Devrimi doğrudan sonucu olarak gerçekleşti.

Kürdistan’a dayatılan soykırımcı zihniyet ve siyasetin etkisini kırarak, Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu için tam bir aydınlanma hareketi geliştirdi. Hatta tüm tarihi ve dünyayı da aydınlattı. Önder Apo’nun dehasının ürünü olarak, yeni bir zihniyet ve yaşam tarzı devrimi geliştirip insanlığı kendi hakikati ile yeniden buluşturdu. Bu temelde insanlık için yeni bir Önderlik gerçeği yaratmayı başardı. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü toplum paradigmasıyla ve demokratik özerkliğe dayalı demokratik konfederalizm projesiyle iktidar ve devlet sisteminin ortaya çıkardığı tüm sorunlar için demokratik çözüm yolunu açtı. Artık dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir toplumsal sorun çözümsüz değildir.

15 Ağustos Devrimci Gerilla Atılımı ve onu var eden Apocu Çizgi, tarihi süreç içinde iki büyük sınavdan başarıyla geçmesini bildi. Bunlardan birincisi Sovyetler Birliği’nin çözülüşü, ikincisi ise Önder Apo’ya dayatılan uluslararası komploydu. Önder Apo, bu iki tarihsel süreci de sürekli derinleştirdiği Zihniyet ve Vicdan Devrimleri temelinde başarıyla aştı. Böylece tüm ezilen insanlığa demokratik kurtuluşun ve özgür yaşamın yolunu göstererek, yeni bir umut kaynağı haline geldi. Artık özgürlük umudu he zamankinden daha güçlüdür.

Hareketimiz ve halkımız işte böyle bir Önderlik gerçeği tarafından eğitilerek özgür yaşama tutkuyla bağlandı ve her koşulda özgürlük için mücadele etmenin bilinç, cesaret ve fedakârlığını kazandı. Özellikle Kürt kadınları ve gençleri Apocu fedai çizgisiyle donanarak, her türlü zorluğu yenen ve engeli aşan bir güç haline geldi. Bu temelde Kürt gençliğinin yürüttüğü gerilla mücadelesi tüm gençlik için yeni bir örnek ve umut olurken, Kürt kadınlarının fedai çizgisinde geliştirdikleri özgürlük mücadelesi de tüm dünyada yeni bir coşku ve heyecan yarattı. YJA-Star kadın gerillacılığı temelinde gelişen bu öz savunma bilinci ve örgütlülüğü, erkek egemen zihniyet ve siyasete karşı başarıyla mücadele edilebileceğini herkese gösterdi.

Kürtler kendi köleliklerini bu temelde kırdılar ve zayıflıklarını bunlar temelinde aştılar. Faşist, sömürgeci ve soykırımcı TC egemenliğine karşı 38 yıldır kesintisiz süren kahramanlık direnişini bu temelde ortaya çıkardılar. Kürdistan üzerinde oynanan oyunları ve bin bir türlü çıkar hesaplarını bunlar temelinde bozdular. En olumsuz koşullarda mücadele ederek başarılı gelişme yaratma gücünü bunlar temelinde gösterdiler. 24 Yıldır İmralı işkence ve tecrit sistemi temelinde yürütülen uluslararası komplo saldırılarına karşı bunlar temelinde başarıyla direndiler.

Bugün Büyük Atılımın 39’uncu yılına girerken söz konusu direniş dağda, ovada, şehirde, dört parça Kürdistan’da ve yurtdışında her alanda ve zafer çizgisinde sürüyor. Kürdistan Özgürlük Gerillası, Zap, Avaşin ve Metina başta olmak üzere Medya Savunma Alanlarında, Bakur ve Başur’da, Türkiye metropollerinde kahramanca savaşıyor ve tarihin en anlamlı direniş destanlarını yazıyor. Kendisini Agit ve Zilan komutasında eğitip örgütleyerek, NATO ve KDP desteğindeki AKP-MHP saldırılarını bir bir kırıyor ve Kürdistan’ı faşizme mezar ediyor. 15 Ağustos Atılım ve Zafer çizgisinde yürüyerek, özgürlüğe her zamankinden daha yakın olduğumuzu herkese müjdeliyor. Bu temelde, başta Zap, Avaşin ve Metina olmak üzere her alandaki kahraman gerilla direnişini bir kez daha selamlıyoruz; tarihi başarılarını yürekten kutluyoruz; en son şehitleri olan Güven Doza ve Vorîn Welat yoldaşlar şahsında tüm kahraman şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Gerillaya her zaman üstün başarı diliyoruz ve başarılı olacağına da inanıyoruz.

Açık ki faşist-soykırımcı düşman, Medya Savunma Alanlarıyla birlikte Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik de saldırılarını sürdürüyor. Yine Şengal ve Maxmur gibi alanlara her fırsatta saldırmaya çalışıyor. Rojava ve Başur halkımızı bu temelde korkutarak kaçırtmak ve Kürdistan’ın bu parçalarını da işgal etmek istiyor. Bunun için ABD’den Rusya’ya kadar her yere koşuyor ve herkesle pazarlık yapıyor. Fakat artık eskisi gibi imkân bulamadığı ve iyice sıkışıp çöküş sürecine geldiği de açıkça görülüyor. Biz inanıyoruz ki, tüm bu alanlardaki özgürlük güçleri ve halklar birleşip örgütlenerek bu soykırımcı işgal saldırılarına karşı yiğitçe direnecekler ve AKP-MHP faşizminin çöküşünü hızlandıracaklar. Buna inanıyor, tüm desteğimizin ve insanlığın desteğinin yanlarında olduğunu bilmelerini istiyoruz.

Çok açık ki, sömürgeci-soykırımcı saldırılara karşı dört parça Kürdistan’daki ve yurtdışındaki halkımız 15 Ağustos kahramanlık çizgisinde yiğitçe direniyor. Kahraman gerilla direnişimiz bunlar için büyük bir moral ve güç kaynağı oluyor. Türkiye’de ve yurtdışında diğer halklarla, devrimci-demokratik güçlerle geliştirdikleri ilişki ve ittifak temelinde direnişlerini sürekli güçlendiriyorlar. Her alandaki halkımızın ve dostlarımızın, Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü hedefleyen bu yiğit direnişlerini de selamlıyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Halkımız ve kamuoyu çok iyi biliyor ki, Önderlik, Hareket ve halk olarak biz, her zaman sorunların demokratik çözümünden yana olduk ve bunun için çok yoğun ve özverili bir çaba harcadık. Fakat Kürt düşmanı, faşist-soykırımcı AKP-MHP diktatörlüğü faşist terör, katliam, işkence, zulüm ve işgalden başka bir şey bilmedi. Bunun için Türkiye’nin tüm imkânlarını pazarladı, Kürtlere karşı herkesle savaş pazarlığı yaptı. NATO’dan KDP’ye kadar çok sayıda güç de bu soykırımcı saldırılara destek verdi ve soykırım suçlarına ortak oldu. Bu vesileyle, başta KDP ve NATO güçleri olmak üzere AKP-MHP faşist-soykırımcılığına destek veren herkesi bir kez daha uyarıyoruz. AKP-MHP çökecek ve işlediği insanlık suçlarının hesabını verecek. Bu kesindir. Dolayısıyla herkes dikkat etmeli ve hiç kimse bu insanlık suçuna ortak olmamalı, elini Kürt kanına bulamamalıdır. Bu çerçevede Türkiye’deki 300 aydın ile “Uluslararası Kürt Dayanışma Kolektifi” adına 70 Demokratın yaptığı açıklamalar çok önemlidir. Bu tutumu selamlıyor ve kendine demokrat diyen herkesi bu temelde TC işgal ve soykırımcılığına karşı tutum alıp sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

39’uncu atılım ve zafer yılına girerken, Hareket ve halk olarak bize, devrimci halk savaşı stratejisi temelinde savaşmaktan ve kazanmaktan başka bir yolun bırakılmadığı açıktır. Biz de parti ve gerilla öncülüğü olarak, kadın ve gençlik hareketleri olarak, tüm halkımız ve dostlarımız olarak bunun derinden farkındayız ve her alanda Dem Dema Azadiyê hamlemizi ve Ellinci Yıl Mücadelemizi 15 Ağustos Çizgisinde geliştireceğiz ve mutlaka kazanacağız. 15 Ağustos Atılımının 39’uncu yılı her zamankinden daha büyük bir mücadele ve zafer yılı olacak.

Bunlar temelinde, başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşların, halkımızın ve dostlarımızın 15 Ağustos Diriliş ve Gerilla Bayramını bir kez daha kutluyor; başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımızı ve dostlarımızı özgürlük mücadelemizi daha da geliştirmeye ve her alanda 15 Ağustos Bayramımızı coşku içinde kutlamaya çağırıyoruz!

Kahrolsun Faşist-Sömürgeci-Soykırımcı Diktatörlük!

Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz!

Yaşasın 15 Ağustos Atılım ve Zafer Ruhu!

Bijî Rêber APO!

 

10 Ağustos 2022

PKK YÜRÜTME KOMİTESİ