YURTSEVER HALKIMIZA VE DEMOKRATİK DOSTLARIMIZA!

Kürdistan Özgürlük Hareketi ve Kürt halkı olarak, parti ayımız olan yeni bir kasım ayını yaşıyoruz. Her alanda PKK’nin resmi kuruluşunun 44’üncü yıldönümü, yani 45’inci yıla girişi kutlanıyor. Halkımız ve dostlarımız yeni bir Parti Bayramının, Ulusal Diriliş Bayramının heyecanını yaşıyor. Ellinci Önderlik Yılında ve gerillanın Zap’taki kahramanca direnişiyle bu bayram daha coşkulu ve mücadeleci karşılanıyor. Halkımızı ve dostlarımızı 45’inci Parti Bayramımızı daha güçlü kutlamaya ve 45’inci PKK yılında daha güçlü mücadele etmeye çağırıyoruz.

Bilindiği gibi, partimiz PKK bir Önderlik ve şehitler partisidir. Başlangıçtan günümüze kadar yarım asırlık PKK yürüyüşünün her anında ve tüm başarılarında Önder Apo’nun emeği vardır. 45 yıllık resmi PKK yürüyüşü, ilk büyük şehidimiz Haki Karer yoldaşla başlayan bir şehitler kervanıdır. Bu büyük özgürlük mücadelesi yılın her ayını şehitler ayı ve her gününü de şehitler günü haline getirmiştir. Parti ayımız olan kasım ayı ve onun her günü de böyledir. Kahraman şehitlerimiz, kasım ayını PKK gerçeğine layık bir direniş ayı yapmayı bilmiştir.

Bu temelde, kasım ayı şehitlerimizi, Botan Komutanımız Delal Amed, Zagros Komutanımız Reşit Serdar, Amed Komutanımız Harun(Süreyya Özbey), Dersim Komutanımız Yılmaz Dersim, Rojava halkımızın ve kadınlarının öncüsü Şilan Kobani ve Rojhilat halkımızın öncüsü Akif(Xıdır Xıringi) yoldaşlar şahsında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Amaçlarını başarma ve anılarını yaşatma sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Halkımızı ve dostlarımızı, kasım ayının büyük şehitlerini güçlü sahiplenmeye ve Onların çizgisinde Ellinci Yıl Hamlemizi daha güçlü geliştirmeye çağırıyoruz.

Geriye dönüp baktığımızda, kasım ayının her gününde şehitlerimiz olduğunu gördüğümüz gibi, her yılında da şehitlerimiz olduğunu görüyoruz. Daha 1979 yılının 12 Kasım’ında Batman halkının ilk demokratik yöneticisi Edip Solmaz’ı şehit vermiştik. 1981 kasımında Kazım Aydın ve arkadaşlarını Dersim’de şehit verdik. 24 Kasım 1982 tarihinde Siverek Direnişinin yiğit savaşçısı Şahin Kılavuz ve grubunu, ülkeye geri dönüş temelinde Botan’a yürürken şehit verdik. Seyit Rıza ve Tekoşin Dersim yoldaşlar, komplo sonrası Kuzey’e yürüyüşte 2004 kasımında Dersim’de şehit düştüler. Şilan Kobani ve grubu, 29 Kasım 2004 tarihinde Musul’da şehit düştü. Akif yoldaşı 5 Kasım 2006 tarihinde Kandil’de şehit verdik. Kerim Şırnak ve Haki Urfa yoldaşlar 3 Kasım 2012 tarihinde Xakurkê’de şehit düştüler.

10 Kasım 2020 tarihinde Dersim’de şehit düşen Yılmaz Dersim yoldaşın şehadetinin ikinci yıldönümü oluyor. Dersim’de doğan ve onlarca yıl Dersim dağlarında kahramanca savaşan Yılmaz yoldaş, şehit düşerken partimizin Merkez Komite üyeliği ve HPG Dersim Saha Komutanlığı görevlerini yürütüyordu. Adı gibi yılmaz bir Dersim sevdalısı ve savaşçısı oldu. Dersim Önderi Seyit Rıza’nın vasiyetini yerine getirmeyi bildi.

Botan’da Azê Malazgirt ve bir grup yoldaşla birlikte şehit düşen Delal Amed yoldaş, şehit düşerken partimizin Yürütme Komite üyeliği ve HPG Botan Saha Komutanlığı görevlerini yürütüyordu. HPG’nin Komuta Konseyi ve Merkez Karargah Komutanlığı üyelerindendi. Kadın gerilla ordusu YJA-Star’a uzun süre genel komutanlık yaptı. 2017 yılının zor koşullarında Botan’da gerilla direnişini geliştirirken kahramanca şehit düştü.

18 Kasım 2012 tarihinde Şemdinli’de şehit düşen Reşit Serdar yoldaşın şehadetinin onuncu yıldönümü yaşanıyor. Reşit yoldaş, Botan’da doğan ve savaşan, Zagros’ta yeni dönem gerilla tarzını geliştirmeye çalışırken şehit düşen yeni dönemin öncü komutanı oluyor. Şehit düşerken Merkez Karargah Komutanlığı üyesi ve Zagros Saha Komutanlığı görevlerini yürütüyordu. 2012 yılının zor koşullarında yeni dönem gerilla tarzını Zagros sahasında geliştirmeyi bildi.

17 Kasım 1997 tarihinde Garzan-Amed sınırında şehit düşen Harun yoldaş, ayak sesleri duyulan komploya karşı Amed sahasında gerillayı örgütlemekle görevliydi. Uzun süre Amed ve Zagros alanlarında gerilla komutanlığı yaptı. Önder Apo tarafından, ‘Agit çizgisinde ilerleyen bir militan’ biçiminde tanımlanarak Amed Saha Komutanlığına görevlendirilmişti.

Bunlar gibi daha onlarca, hatta yüzlerce kahraman şehidimiz var kasım ayında. Aslında sadece kuruluş kongresi değil, aynı zamanda bu kahraman şehitlerimiz kasım ayını parti ayı yaptı. Kasım ayını PKK direnişçiliğine yakışır kıldı. Kuşkusuz bütün şehadetler anlamlı ve tüm şehitlerimiz kahramandır. Ama parti ayının şehidi olmak elbette bu anlam ve önemi zirvede taşımaktır. PKK gerçeğine yakışır bir biçimde yaşamayı ve savaşmayı ifade etmektedir. Parti bayrağını yüksekte tutmayı ve direniş çizgisini tam uygulamayı içermektedir.

Hiç kuşku yok ki, Önderlik gerçekleşmesine en çok katkı sunan kahraman şehitlerimizdir. Önder Apo’ya en büyük desteği şehitlerimiz vermiştir. PKK, ilk büyük şehidimiz Haki Karer’in anısının örgütlenmesi ve eyleme geçirilmesidir. PKK ve PAJK şehitler partisidir ve parti öncülüğü şehitlerin komutası olarak vücut bulmaktadır. Şehitlerimiz, özgürlük adına her şeyin yaratıcısıdır; her zaman ve her yerde en büyük güç kaynağımızdır. Şimdiye kadar Apocu Çizgide ve kahraman şehitlerimizin izinde savaşıp kazandık ve bundan sonra da bu temelde mücadele edip kazanacağız.

Bugün Zap, Avaşin ve Metina başta olmak üzere Kürdistan’ın dört bir yanında süren gerilla direnişi tamamen şehitler komutasında ve izinde olmaktadır. Zafer kazanan büyük zindan direnişçiliği kahraman şehitlerimizin izinde sürmektedir. Dört parça Kürdistan’da ve yurtdışında halkımız ve dostlarımız kahraman şehitlerimizden aldığı güçle özgürlük mücadelesi yürütmektedir. AKP-MHP faşist-soykırımcılığına karşı Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü hedefiyle süren dağ, zindan ve halk direnişimiz şehitler çizgisinde gelişmekte ve bu kasım ayında da yeni şehitler vererek ilerlemektedir. Bu vesileyle, söz konusu direnişlerin hepsini selamlıyor ve kahraman şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz.

Özellikle Zap, Avaşin ve Metina’da kimyasal ve taktik nükleer silahlara karşı yedi aydır kahramanca direnen HPG ve YJA-Star komuta ve savaşçıları, Apocu fedai ruhu, bilinci ve iradeyi zirveye çıkartarak tarihin en büyük ve anlamlı kahramanlık destanlarını yazıyorlar. En zor koşullarda aylardır direniyorlar, gerektiğinde şehit düşüyorlar, ama AKP-MHP faşist işgalciliğine ve KDP ihanetine geçit vermiyorlar. Kürdistan dağlarına sarılarak Kürt varlık ve özgürlüğünü ebedileştirmeye ve insanlık onurunu yüceltmeye çalışıyorlar.

Bu temelde, Zap, Avaşin ve Metina’da her türlü kimyasal silaha ve taktik nükleer bombaya karşı kahramanca direnen HPG ve YJA-Star gerillalarını selamlıyor ve başarılarını kutluyoruz. PKK’nin fedai ruhunu zirvede yaşatan kahraman şehitlerini saygı ve minnetle anıyoruz. Tüm yurtsever halkımızı ve demokratik dostlarımızı, gerilla direnişi etrafında kenetlenerek kimyasal ve taktik nükleer silahlara karşı mücadeleyi daha da yükseltmeye çağırıyoruz. İnsanlık suçu oluşturan bu vahşete karşı, demokrasiye duyarlı tüm devlet ve kurumları, kendi hukuklarına sahip çıkmaya ve bunları Kürtlere karşı da uygulamaya davet ediyoruz.

Kahraman Şehitlerimizin Anıları Ölümsüzdür!

Yaşasın Gerilla ve Halk Direnişimiz!

Bijî Rêber APO!

 

PKK YÜRÜTME KOMİTESİ