KÜRT HALK ÖNDERİ TİME DERGİSİNDE

Kürt Halk Önderinin Time’a konu olması Kürtlerin bölgedeki gücünü ve rolünü arttırmasıy...

Cuma RONAHİ

Kürt Halk Önderi Time dergisinde yılın yüz önemli insanı içinde yer aldı. Sinn Fein lideri Gery Adams Kürt Halk Önderi için çok güzel bir yazı kaleme almış. Bu önderin barışçıl karakterini ve toplum üzerindeki etkisini yazmış. Demokratik kurtuluş ve özgür yaşam inşası hamlesi sürecinde bunun yazılmış olması bu sürece destek verme anlamına gelmektedir. Aynı zamanda AKP hükümetine de adım atması yönünde bir çağrıyı ifade etmektedir.

Kuşkusuz Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen herkes bu sürece destek verecektir. Çünkü bu süreç Kürt Halk Önderinin öngördüğü gibi gelişirse sadece Kürtler değil, başta Türkiye olmak üzere bütün Ortadoğu kazanacaktır. Kürt Halk Önderi bu hamleyle Ortadoğu için barış anahtarını yaratmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun önündeki en büyük barikatın kaldırılması anlamına gelmektedir. Böylece sadece Türkiye'de değil, İran ve Suriye'de de Kürt sorununun çözümünün önü açılacaktır. Güney Kürdistan'daki kazanımlar kalıcı hale gelecektir. Öte yandan Türkiye'nin demokratikleşmesi, tüm Ortadoğu'nun demokratikleşmesine örnek olacaktır. Türkiye'nin Ortadoğu halkları için kaygı uyandıran şovenist, yayılmacı karakteri de törpülenmiş olacaktır. Bazılarının tersten yorumladığı gibi Türkiye'nin Kürt sorununu çözmesi onu yayılmacı ve bölge için tehlikeli bir güç haline getirmeyecektir; aksine Türkiye'yi halklar için tehdit olmaktan çıkaracaktır. Sadece demokratikleşmenin getirdiği pozitif etki ve çekicilik sağlayacaktır.

Kürt Halk Önderinin Time’a konu olması Kürtlerin bölgedeki gücünü ve rolünü arttırmasıyla ilgilidir. Bu önderliğin Kürtleri nereden nereye getirdiğiyle ilgilidir. Bugün Kürtler onlarca yıl önce akla getirilmeyecek düzeyde güç olmuşlardır; tarih sahnesine çıkmışlardır. Bunu sağlayan da bu önderliğin yönettiği Özgürlük Mücadelesidir. Kırk yıl önceki Kürtlerin durumuyla bugünkü Kürtlerin durumu arasında muazzam fark vardır. Kürtler büyük bir uyanış gerçekleştirdikleri gibi, yürüttükleri mücadele ve yarattıkları demokratik toplum gerçeğiyle bölge siyasetini etkileyecek güce ulaşmışlardır. Eğer çok büyük hatalar yapmazlarsa 21.yüzyılın Ortadoğu dengelerinde güçlü bir biçimde yer alacaklardır. Hatta 21.yüzyıl Kürtlerin yüzyılı olacaktır. En azından 21.yüzyılın Ortadoğu'da yükselen halkı olacaklardır.

Kürtleri bölgede etkili kılan, Time dergisinin konu yapan sadece siyasi güçleri değildir. Kürtleri en fazla da kılan gerçekleştirdikleri demokratik devrimle yarattıkları demokratik toplum gerçeğidir. Bugün Kürtler Ortadoğu'da en demokratik halk gerçekliği haline gelmişlerdir. Özgürleşen demokratik toplum karakteriyle sadece Ortadoğu'da değil, dünyada öncü bir halk haline gelmişlerdir. Şimdi tüm dünya kadınları Kürt kadınlarının geldiği aşamayı ve özgürlük düzeyini tartışıyor. Kürt’ün yeni gücü bu kadın yüzüdür. Kürtler eskiden dağdaki çoban yaşam kültürüyle tanınırdı. Kürt’ün dünyaya görünen yüzü buydu. Şimdi bu değişmiştir. Özgürlüğü için ayağa kalkmış, Kürt toplumuna demokratik karakterini vermiş Kürt kadını şimdi dünyanın gördüğü ve şaşırarak takdir ettiği yüzüdür. Kürt Halk Önderini dünyada bu kadar popüler kılan da kadın özgürlüğüne verdiği değer ve bunun için yaptığı çalışmalardır.

Gery Adams, son demokratikleşme ve barış süreci vesilesiyle bu Önderlik hakkında yazı yazmıştır. Ancak Kürt Halk Önderinin Kürt toplumunu ayağa kaldıran, güç yapan, en önemlisi de Kürt kadınını özgürleştiren vasıfları olmasaydı bu Önderliğin şu andaki çabaları bu kadar yankı uyandırmazdı. Bunun çok iyi bilinmesi lazım.

Gery Adams İrlanda halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesinin lideridir. Ancak yine de Batılı bir liderdir; kapitalist modernite zihniyetine sahiptir. Yıllarca Batının Kürt Halk Önderi hakkındaki olumsuz yargılarını duymuştur. Bunu aşması, Kürt diplomasisinin çalışması sonucu olduğu kadar, Kürt Halk Önderinin Batı ülkelerinin yarattığı yargıyı aşmasıyla da ilgilidir. Kürt Halk önderinin demokratik özgürlükçü kişiliği o kadar güçlü ve etkilidir ki, sonunda Batının önemli bir yayın organı pozitif bir değerlendirmeyi sayfalarına almıştır. Dolayısıyla bunu sadece Gery Adams’ın yaptığı olumlu değerlendirme olarak ele almak yetersiz olur. Kürt Halk Önderinin ve PKK'nin Batıda egemenlerin yarattığı algıyı belli düzeyde kırdığını görmek gerekir. Batı, geçmişten beri izlediği Kürt-Türk çatışmasından yarar sağlama politikalarından ne kadar vazgeçti bilemiyoruz. Bunu zaman içinde göreceğiz. Ancak Time Gazetesinin bu yaklaşımı Türkiye'nin demokratikleşmesini sağlayacak belli bir Kürt çözümüne sıcak baktıklarının işareti olarak görülebilir. Time’ın bu haberi uluslararası komplonun nasıl boşa çıktığının da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Kürt Halk Önderi hiçbir zaman Batının ve kapitalist modernitenin kendisi için yargılarına önem vermemiştir. Kendisini Doğu’yu, Batı’nın kapitalist modernitesine karşı savunan bir lider olarak görmüştür. Benim mücadelem ve savunmam Doğunun Batıya karşı savunulmasıdır, der. Bu bir gerçekliktir. Time’ın Kürt Halk Önderine yer vermesi, bu Önderliğin kendisine karşı savaşan ve kendisinin de savaştığı güce kendisini kabul ettirmesi anlamına gelmektedir. Bu da bu önderliğin karakterini ve gücünü göstermektedir.