HDP TÜM DEMOKRASİ GÜÇLERİNİ GÜÇLENDİRİR

Türkiye'nin bir demokrasi hareketine acil ihtiyacı bulunmaktadır. AKP ve CHP birlikte Türkiye'de gerçek...

Cuma RONAHİ

Halkların Demokrasi Partisi kongresini yaptı ve yeni eşbaşkanlarını seçti. HDP’ye ve eşbaşkanlarına başarılar diliyoruz.

Türkiye'de çok geniş yelpazede demokrasi güçlerini çatısı altında toplayacak bir radikal demokrasi  partisine ihtiyaç vardı. Ancak böyle bir parti Türkiye'de tüm etnik ve inanç topluluklarının demokratik birliğine dayalı bir Türkiye'yi kurabilir. İlk cumhuriyet, kurucu meclisinin bileşimine ve ruhuna aykırı olarak farklı etnik ve dinsel toplulukları dışlamıştı. Kürtler ve tüm farklı topluluklar için kültürel soykırım anlamına gelen otoriter bir cumhuriyet kurmuştu. Bu cumhuriyet giderek kurumsal bir faşist cumhuriyet haline gelmişti.

Bu cumhuriyet solu ezmiş, Kürtleri soykırıma uğratmış, İslami kesimleri de sistem içileştirmeye çalışmıştır. Başta Aleviler olmak üzere farklı inançlar ve etnik toplulukları da Türk ve İslam içinde eritilmek istenmişlerdir.

Bu otoriter ve kurumsal faşist iktidarlara karşı sosyalistler ve Kürtler direnmiştir. Özellikle son kırk elli yılda Kürtlerin ve sol güçlerin önemli bir mücadelesi olmuştur. Ağır bedeller ödeyerek özgürlük ve demokrasi açısından önemli bir toplumsal birikim yaratmışlardır. Ancak radikal demokrasi güçleri bir demokrasi programı etrafında birlik geliştiremeyince bu birikimi 2000’li yılların başında AKP değerlendirmiş ve iktidara gelmiştir. AKP'nin kendine demokrat kendine Müslüman yüzü bu 12 yıl içinde netçe anlaşılmıştır. Yine AKP iktidarı döneminde gerçek demokrasinin ancak Kürtlerin de içinde yer alacağı radikal demokratlar tarafından sağlanacağı da anlaşılmıştır. AKP'nin aldatma ve oyalamadan başka bir şey yapmayacağı da görülmüştür.

Türkiye'nin bir demokrasi hareketine acil ihtiyacı bulunmaktadır. AKP ve CHP birlikte Türkiye'de gerçek bir demokrasi hareketinin gelişmesini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Böylece Türkiye'yi AKP-CHP kıskacına mahkum etmeye çalışmaktadırlar. Dikkat edilirse HDP’nin kuruluşuna ve meclise girmesine de en fazla da AKP ve CHP’liler rahatsız olmuştur. CHP kendini muhalif tek alternatif olarak gösterirken, AKP’liler ise HDP ölü doğmuştur gibi değerlendirmeler yapmışlardır. Başbakan’ın danışmanının daha ilk günden HDP’nin etkisini ve itibarını kırmaya yönelik değerlendirmeler yapması bunun kanıtıdır.

HDP gelişirse CHP'nin kendini alternatif gösterme gerçeği ortadan kalkacaktır. AKP ise kendisinin aldatma ve oyalama politikasının son bulmasından korkmaktadır. Bu nedenle HDP'nin mecliste olmasından çok rahatsız olmuşlardır.

Kürt demokrasi güçlerini AKP'nin yedeğine çekmek isteyenler de HDP’den rahatsızdırlar. HDP ile sanki Kürtlerin siyasi iradesi ortadan kalkacakmış, Kürt siyasi güçlerinin örgütlenmesi zayıflayacakmış gibi Kürtler içinde tereddüt yaratmaya çalışmaktadırlar. Halbuki böyle bir parti Kürtlerin Özgürlük Mücadelesini zayıflatmayıp daha da güçlendirecektir. En önemlisi de Kürt sorununun demokratik çözümünü daha da yakınlaştıracaktır. BDP, HDP’nin gelişimiyle zayıflamak bir yana daha fazla güçlenecektir. Zaten BDP de HDP’nin en güçlü ayağı ve bileşeni olacaktır. Bu açıdan Kürt siyaseti ve Kürdistan'daki demokratik örgütlemeler zayıflar biçimindeki değerlendirmeler yersizdir, doğru değildir.

HDP Türkiye siyaseti için önemli bir atılımdır. Eğer kendilerini geniş yelpazede örgütleyebilirler ve sokağa, köye inerlerse Türkiye'nin geleceğinde belirleyici olabilirler. Bugün belki ulaşabildikleri tüm kesimleri kapsamamış olabilir, hala dışarıda kalan radikal demokrat kesimler ve toplumsal güçler olabilir. Ancak çalışmalarla bu kesimlere rahatlıkla ulaşabilir. Çünkü demokrasi ihtiyacı olan tüm toplumsal kesimlerin böyle bir oluşuma ihtiyaçları vardır.

Latin Amerika ile Türkiye'nin koşulları çok farklıdır, ancak sol güçlerin nasıl iktidar olduğuna bakılırsa, çok geniş kesimlerin nasıl kucaklandığı görülebilir. Oradaki demokrasi güçlerinin tümü ittifak oluşumudur. Hepsi de AKP’den çok fazla oy almaktadırlar.

Eğer devrim bir ittifak sorunuysa, demokratik bir ülke yaratmak daha fazla ittifak ve birlik sorunudur. HDP bunu mutlaka başaracaktır. Türkiye'nin en temel demokratikleşme gücü olan Kürtlerin destek verdiği düşünülürse o zaman bu projenin başarı şansı her zamankinden daha fazla yüksektir.